Ασθενείς/Προσωπικές Ιστορίες

Ακούστε τις ιστορίες μας και μοιραστείτε με άλλους


30"

Zsuzska

Zsófia & Szilárd

Μπιάνκα

Szilvi

Ζήτα & Γιάννη

Μπίμπορκα

Ági

Σάντρα