Γυναικεία τεχνολογία

Η Femtech ή η γυναικεία τεχνολογία αναφέρεται σε μια βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνει οποιαδήποτε ψηφιακά ή τυπικά εργαλεία υγείας που στοχεύουν στην υγεία των γυναικών. Ο κλάδος περιλαμβάνει μια σειρά από λογισμικό υγείας και προϊόντα τεχνολογίας που καλύπτουν τις γυναικείες βιολογικές ανάγκες όπως:ΛΥΣΕΙΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣΦΟΡΗΤΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Αυτή η ευρεία γκάμα λύσεων βελτιώνει την υγειονομική περίθαλψη για τις γυναίκες σε μια σειρά ειδικών συνθηκών των γυναικών, μεταξύ των οποίων υγεία της περιόδου, σεξουαλική και μητρική υγεία, γονιμότητα, εμμηνόπαυση και αντισύλληψη, καθώς και μια σειρά γενικών καταστάσεων υγείας που επηρεάζουν δυσανάλογα ή με άλλο τρόπο τις γυναίκες, όπως π.χ ενδομητρίωση.

Επιτάχυνση της ευαισθητοποίησης του κοινού

Ενώ αυτή η ιδέα μιας κατηγορίας ψηφιακής γυναικείας υγείας είναι σχετικά νέα, η δυναμική στην οποία βασίζεται η femtech επιταχύνει την ευαισθητοποίηση του κοινού, η δημιουργία εταιρειών και η χρηματοδότηση αυξάνεται. Ως εκ τούτου, το έργο FEMaLe βρήκε τη θέση και το σκοπό του στην επίλυση ορισμένων από αυτά τα προβλήματα στα οποία αναφέρεται η femtech, επειδή ο ρόλος της στην υγεία των γυναικών είναι πιο σημαντικός από ποτέ.

Οι λύσεις μας

Το έργο θα παράσχει διαφορετικές λύσεις femtech που θα βοηθούσαν αρχικά τα άτομα με ενδομητρίωση. Επίσης, τα ΕΡΓΑΛΕΙΑ υποστήριξης κλινικών αποφάσεων FEMALE θα είναι ένα πρότυπο για μια σειρά εφαρμογών ιατρικής ακριβείας από την ανακάλυψη νέων διαγνωστικών Ε&Α/συνοδευτικών και βελτιωμένο σχεδιασμό κλινικών δοκιμών έως πρακτικά εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων κλινικής/τρόπου ζωής για χρήση από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και ασθενείς.