Warning: Creating default object from empty value in /html/female/wordpress/wp-content/plugins/bezel-addons/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Kráľovský technologický inštitút – ŽENA

Kráľovský technologický inštitút

https://www.kth.se/en

Popis partnera

KTH je najväčšia a najstaršia technická univerzita vo Švédsku. Vďaka vysokému postaveniu v oblasti informatiky a elektrotechniky je výskum digitálnych systémov rozsiahly a vysoko kvalitný.

Katedra biomedicínskej technológie a zdravotníckych systémov je výskumným a vyučovacím prostredím, ktoré sídli spolu s Karolínskou nemocnicou a ústavom, s cieľom prispieť k výskumu a vzdelávaniu klinicky relevantných a zdravie ovplyvňujúcich technológií.

Silné kompetencie sú v oblasti digitalizácie zdravotnej starostlivosti, biomedicínskeho zobrazovania a simulácie a udržateľného pracovného života.