Katarina Đokić

Komunikacijski strateg pri Web Bayu

O Katarini

Katarina ima več kot 6 let izkušenj kot vodja projektov in komunikacijska strateginja. Uspešno je uporabila strategije razširjanja in komuniciranja za različne projekte, ki jih financira EU, povezane s panogami človekovih pravic, raznolikosti in zdravja ter je bila del multinacionalnih konzorcijev.
Svoje izkušnje z uporabo metodologij izvajanja EU projektov prenaša na Web Baynotranjih projektov, skrbi za njihovo usklajenost in deluje kot povezava med naročnikovo ekipo in razvojem. Svetuje pri najboljših praksah v projektnem ciklu in poskrbi, da se naročnikova vizija prenese v končni izdelek.

Ustrezen rezultat

Projekt Cycle Highways Innovation for smarter People Transport and Spatial Planning (CHIPS). – bodo razvili in spodbujali kolesarske avtoceste kot učinkovito in stroškovno učinkovito rešitev z nizkimi emisijami ogljika za prevoz na delovna mesta v mestih in iz njih. CHIPS bo pokazal, da lahko, zlasti v kombinaciji z naraščajočim številom e-koles, inovacije na kolesarskih avtocestah učinkovito spravijo potnike iz avtomobilov.

 

Projekt obvladovanja vpliva letalskega hrupa s pomočjo novih pristopov (ANIMA). – je nenehno razvijajoč se projekt, ki ga financira EU in se ukvarja z globalnim problemom, ki vpliva na tisoče ljudi, ki živijo v okolici letališč – letalskim hrupom. ANIMA si prizadeva izboljšati življenja ljudi, ki jih neposredno prizadene letalski hrup okoli večjih evropskih letališč. Pomemben del projekta je povezovanje z deležniki in strokovnjaki skozi celoten proces, da bi zagotovili ustrezne in pravočasne rešitve in orodja.

Pri obeh projektih je bil Web Bay svetovalec za komunikacijo in razširjanje ter je pomagal pri njihovi spletni prisotnosti in digitalnih rezultatih. Vključeni smo bili v razvoj Priročnika kolesarskih avtocest, katerega cilj je pomoč strokovnjakom, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, projektiranjem, gradnjo, prodajo, vzdrževanjem, spremljanjem ali vrednotenjem kolesarskih avtocest.