Пацијенти/личне приче

Слушајте наше приче и поделите их са другима


30"

Зсузска

Зсофиа & Сзилард

Бианка

Сзилви

Зита и Ђани

Биборка

Аги

Сзандра