Mēs veicām interviju ar SurgAR izpilddirektoru Nikolā Burdelu, kuru varat atrast šo YouTube atskaņošanas sarakstu.

Mēs aptveram dažādus jautājumus, sākot ar to, kā SurgAR sākās, ko tie piedāvā sievietēm un, protams, ar endometriozi..