Privātuma politika

 

Šajā Privātuma politikā Vietnes administrators (“mēs” vai “mēs”) sniedz informāciju par to, kā mēs savācam, izmantojam, izpaužam un pārsūtām personas datus no mūsu vietnes apmeklētājiem (“jūs”), izmantojot sieviešu vietni, kas pieejama vietnē https://findingendometriosis.eu/ (“Vietne”). “Personas dati” ir jebkuri dati, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu.

 

I Informācija, ko mēs apkopojam un kā mēs to izmantojam

  1. Informācija, ko mēs ievācam tieši no jums

Sazinies ar mums: Jūs varat sniegt mums personas datus, kad sazināties ar mums, izmantojot Vietni.
Biļetens: Jūs varat sniegt mums personas datus, kad abonējat FEMaLe projekta biļetenu.

  1. Informācija, ko mēs apkopojam automātiski

Mēs izmantojam sīkfailus, lai automātiski apkopotu informāciju par vietnes lietotājiem, kad viņi pārvietojas mūsu Vietnē. Jūs varat iespējot, atspējot vai dzēst sīkfailus, izmantojot savu interneta pārlūkprogrammu. Lai to izdarītu, izpildiet pārlūkprogrammas sniegtos norādījumus. Tomēr, ja izvēlaties atspējot sīkfailus, dažas mūsu vietnes funkcijas var nedarboties pareizi.

 

II Kā mēs izpaužam jūsu informāciju

Mēs nepārdodam vai citādi neizpaužam personas datus, kurus mēs par jums ievācam, izņemot gadījumus, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā vai kā mēs jums atklājam personas datu vākšanas laikā.

Mēs varam izpaust jūsu personas datus šādos gadījumos:

  • Mēs varam kopīgot jūsu Personas datus mūsu projekta pētniecības grupā, kurai ir pamatoti nepieciešams vai vēlams, lai mēs izpaustu jūsu Personas datus, lai veiktu novērtēšanas mērķus.
  • Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus mūsu vārdā. Šīm trešajām personām, sniedzot mums pakalpojumus, var būt piekļuve jūsu personas datiem vai tos var apstrādāt. Mēs varam saglabāt un izpaust jūsu personas datus, ja to pieprasa likums vai godprātīgi ticot, ka šāda darbība ir nepieciešama, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus, atbildot uz tiesas rīkojumu, tiesas vai citu valdības pavēsti, orderi vai pieprasījumu, vai citādi sadarboties ar tiesībaizsardzības vai citām valsts iestādēm.
  • Mēs arī paturam tiesības saglabāt un izpaust jūsu personas datus, kas, mūsuprāt, ir piemēroti vai nepieciešami, lai (i) veiktu piesardzības pasākumus pret atbildību, (ii) aizsargātu sevi vai citus no krāpnieciskas, ļaunprātīgas vai nelikumīgas izmantošanas vai darbības. , (iii) izmeklētu un aizstāvētu sevi pret jebkādām trešo pušu prasībām vai apgalvojumiem, (iv) aizsargātu Vietnes drošību vai integritāti un visas iekārtas vai aprīkojumu, ko izmanto, lai padarītu vietni pieejamu, vai (v) aizsargātu mūsu īpašumu vai citas juridiskas lietas. tiesības (tostarp, bet ne tikai, mūsu līgumu izpilde) vai citu personu tiesības, īpašums vai drošība.

Turklāt mēs varam vākt, izmantot un kopīgot anonīmus datus, piemēram, statistikas informāciju par Vietnes izmantošanu.

 

III Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Vietne satur saites uz trešo pušu vietnēm, kuras nepārvalda Vietnes administrators. Uz visiem personas datiem, ko sniedzat trešo pušu vietnēs, attiecas šo trešo pušu privātuma politikas. Mēs neesam atbildīgi par šādu trešo pušu vietņu praksi un politiku.

 

IV Informācijas drošība

Mēs izmantojam organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu jūsu Personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, vai jebkuru citu nelikumīgu apstrādes veidu.

 

V Jūsu tiesības

Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem jums var būt tiesības pieprasīt piekļuvi un saņemt informāciju par personas datiem, kurus mēs par jums glabājam, atjaunināt un labot jūsu Personas datu neprecizitātes, kā arī attiecīgi bloķēt vai dzēst personas datus. Jums var būt arī tiesības jebkurā laikā iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi un atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei. Tiesības piekļūt Personas informācijai dažos gadījumos var ierobežot vietējo tiesību aktu prasības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs, iespējams, nevarēsit izmantot visas Vietnes funkcijas, ja pieprasāt savu Personas datu dzēšanu, iebilst vai atsauc savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei. Jūs varat atteikties no mūsu saziņas, izmantojot mūsu nosūtītajos paziņojumos norādītos līdzekļus vai sazinoties ar mums, kā norādīts tālāk. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai atsaukt savu piekrišanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šīs politikas noslēgumā norādītos līdzekļus.

 

VI Šīs privātuma politikas atjauninājumi

Mēs varam periodiski veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, kuras publicēsim šajā lapā bez brīdinājuma. Šajā Privātuma politikā mēs norādīsim pēdējās pārskatīšanas datumu. Visas izmaiņas stāsies spēkā no šī datuma. Tomēr gadījumā, ja jebkādas šīs Privātuma politikas izmaiņas būtiski mainīs jūsu tiesības vai pienākumus saskaņā ar šo, mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai informētu jūs par izmaiņām un, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai kā citādi uzskatām par vajadzīgu, saņemtu jūsu piekrišanu.

 

VII Kā ar mums sazināties

Vietnes administrators ir persona, kas ir atbildīga par Vietnē savāktajiem Personas datiem. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai ja jums ir jautājumi par mūsu apkopotajiem personas datiem, varat nosūtīt mums e-pastu, izmantojot veidlapu “Sazinieties ar mums”.