Polityka prywatności

 

W niniejszej Polityce Prywatności administrator Witryny („my” lub „nas”) podaje informacje o tym, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i przekazujemy Dane Osobowe osób odwiedzających naszą witrynę („Ty”) za pośrednictwem Witryny dla kobiet dostępnej pod adresem https://findingendometriosis.eu/ ("Strona"). „Dane osobowe” to wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

I Informacje, które zbieramy i jak je wykorzystujemy

  1. Informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie

Skontaktuj się z nami: Możesz przekazywać nam dane osobowe, gdy komunikujesz się z nami za pośrednictwem Witryny.
Biuletyn Informacyjny: Możesz przekazać nam Dane Osobowe, gdy subskrybujesz Biuletyn Projektu FEMALe.

  1. Informacje, które zbieramy automatycznie

Używamy plików cookie do automatycznego zbierania informacji o użytkownikach witryny, gdy poruszają się oni po naszej Witrynie. Możesz włączyć, wyłączyć lub usunąć pliki cookie za pomocą swojej przeglądarki internetowej. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Twoją przeglądarkę. Jeśli jednak zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, niektóre funkcje naszej Witryny mogą nie działać poprawnie.

 

II Jak ujawniamy Twoje dane

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy Danych Osobowych, które gromadzimy na Twój temat, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub ujawnionych Ci w momencie gromadzenia Danych Osobowych.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

  • Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe w ramach zespołu badawczego naszego projektu, któremu ujawnienie Twoich Danych Osobowych jest zasadnie konieczne lub pożądane w celu przeprowadzenia oceny.
  • Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Te strony trzecie mogą mieć dostęp do Twoich Danych Osobowych lub je przetwarzać w ramach świadczenia nam usług. Możemy zachować i ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w odpowiedzi na nakaz sądowy, sądowe lub inne wezwanie sądowe, nakaz lub żądanie, lub w inny sposób współpracować z organami ścigania lub innymi agencjami rządowymi.
  • Zastrzegamy sobie również prawo do zachowania i ujawnienia Twoich danych osobowych, które uważamy w dobrej wierze za odpowiednie lub konieczne do (i) podjęcia środków ostrożności przed odpowiedzialnością, (ii) ochrony siebie lub innych przed oszukańczym, nadużyciem lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem lub działaniem , (iii) badać i bronić się przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami stron trzecich, (iv) chronić bezpieczeństwo lub integralność Witryny oraz wszelkich obiektów lub sprzętu używanego do udostępniania Witryny lub (v) chronić naszą własność lub inne prawne praw (w tym między innymi egzekwowania naszych umów) lub praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób.

Ponadto możemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać anonimowe dane, takie jak informacje statystyczne dotyczące korzystania z Witryny.

 

III Linki do innych stron internetowych

Serwis zawiera odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich, którymi nie zarządza administrator Serwisu. Wszelkie dane osobowe, które udostępniasz w witrynach internetowych osób trzecich, podlegają zasadom ochrony prywatności tych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki i zasady takich stron internetowych osób trzecich.

 

IV Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę Twoich Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem lub jakąkolwiek inną niezgodną z prawem formą przetwarzania.

 

Twoje prawa

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, możesz mieć prawo do żądania dostępu i otrzymywania informacji na temat danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, aktualizowania i korygowania nieścisłości w Twoich Danych osobowych oraz blokowania lub usuwania Danych osobowych, w stosownych przypadkach. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych oraz wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych w dowolnym momencie. Prawo dostępu do danych osobowych może być w pewnych okolicznościach ograniczone przez lokalne przepisy prawa. Pamiętaj, że możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Witryny, jeśli poprosisz o usunięcie swoich Danych Osobowych, sprzeciwisz się lub wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych. Możesz anulować subskrypcję naszych komunikatów za pomocą środków przewidzianych w wysyłanych przez nas komunikatach lub kontaktując się z nami, jak wskazano poniżej. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub wycofać zgodę, skontaktuj się z nami w sposób podany na końcu niniejszej Polityki.

 

VI Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Możemy okresowo wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności, które będziemy publikować na tej stronie bez powiadomienia. W niniejszej Polityce Prywatności wskażemy datę ostatniej aktualizacji. Wszystkie zmiany będą obowiązywać od tej daty. Jednak w przypadku, gdy jakiekolwiek modyfikacje niniejszej Polityki prywatności w istotny sposób zmienią Twoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Polityki, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o zmianie oraz, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub w inny sposób uznamy to za stosowne, uzyskać Twoją zgodę.

 

VII Jak się z nami skontaktować

Administratorem Serwisu jest podmiot odpowiedzialny za Dane Osobowe gromadzone w Serwisie. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub masz pytania dotyczące gromadzonych przez nas danych osobowych, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail za pomocą formularza „Kontakt”.