Badania

Wiedza i kompetencje

FEMaLE to inicjatywa oparta na otwartej nauce. Jest to interdyscyplinarny projekt badawczo-innowacyjny, łączący interesariuszy z różnych dziedzin związanych ze zdrowiem, w tym:

    uniwersytety

    Instytuty badawcze

    MŚP

    Społeczeństwo obywatelskie

    i szpitale

 

Obecność ekspertów i firm z różnych części łańcucha wartości, od ekspertów ds. danych i systemów informatycznych po badaczy i lekarzy specjalistów w szpitalach, świadczy o tym, że konsorcjum posiada niezbędną wiedzę i kompetencje, aby projekt odniósł sukces.

Interdyscyplinarność

Interdyscyplinarni badacze, szpitale, eksperci ds. rozwiązań cyfrowych, dostawcy i podmioty społeczeństwa obywatelskiego będą tworzyć rozwiązania, którymi można się dzielić poprzez rzecznictwo i rozpowszechnianie. Zaangażowanie społeczeństwa i pacjentów ma kluczowe znaczenie dla FEMaLE, ponieważ należy zapewnić użyteczność opracowanej technologii i gotowość do jej wykorzystania, biorąc pod uwagę, że aktywne zaangażowanie w technologię jest niezbędne do jej sukcesu.

Interdyscyplinarność i wiedza interesariuszy mają kluczowe znaczenie, ponieważ dotyczą wyzwań zdrowotnych, w tym szerokiego zakresu potrzeb i wymagań użytkowników, względów etycznych, kwestii bezpieczeństwa i prywatności. W związku z tym zaangażowanie interesariuszy i wiedza z wielu dyscyplin ma nadrzędne znaczenie dla sukcesu projektu FEMaLE. Ponadto aktywne zaangażowanie użytkowników końcowych, takich jak pacjenci i świadczeniodawcy, jest konieczne, aby umożliwić zoptymalizowane i bezpieczne korzystanie z narzędzi wspomagania decyzji klinicznych, które zostaną opracowane w ramach projektu.

Uderzenie

Działania badawcze, takie jak gromadzenie i analiza danych, identyfikacja wzorców i modeli, w ramach FEMaLE będą miały z punktu widzenia naukowej użyteczność i wartość. Tym samym działania wdrożeniowe wyników badań będą miały trwały wpływ zarówno na bezpośrednich, jak i pośrednich beneficjentów. Oczekuje się, że działania te będą opierać się na realistycznych scenariuszach nowych ścieżek zdrowia i opieki oraz powinny łączyć multidyscyplinarne badania obejmujące behawioryzm, socjologię, medycynę i inne odpowiednie dyscypliny.

Pilnie potrzebne są kompleksowe i interdyscyplinarne ramy, oparte na holistycznym podejściu skoncentrowanym na osobie, wraz z większą liczbą badań, które mogą dać wgląd w biologię leżącą u podstaw choroby, umożliwić nowe terapie i stworzyć wysokiej jakości dowody, które pomogą poprawić opiekę. FEMaLE zaprojektuje, zwaliduje i wdroży kompleksowy model wykrywania i leczenia osób z endometriozą, aby ułatwić wspólne podejmowanie decyzji przez pacjentkę i podmiot świadczący opiekę zdrowotną. Umożliwi dostarczanie medycyny precyzyjnej i przyczyni się do nowych odkryć w leczeniu endometriozy, aby zapewnić nowe terapie i poprawić jakość życia pacjentek.