Cercetare

Cunoștințe și competențe

FEMaLE este o inițiativă condusă de Știința Deschisă. Este un proiect interdisciplinar de cercetare și inovare, care conectează părți interesate din diverse domenii legate de sănătate, inclusiv:

    universități

    institute de cercetare

    IMM-urile

    Societatea civilă

    si spitale

 

Prezența experților și a companiilor din diverse părți ale lanțului valoric, de la experți în date și sisteme IT până la cercetători și medici specialiști din spitale, indică faptul că consorțiul rezumă cunoștințele și competențele necesare pentru ca proiectul să aibă succes.

Interdisciplinaritate

Cercetătorii interdisciplinari, spitalele, experții în soluții digitale, furnizorii și actorii societății civile vor crea soluții care vor fi împărtășite prin advocacy și diseminare. Implicarea publicului și a pacienților este crucială pentru FEMaLE pe tot parcursul, deoarece utilizarea tehnologiei dezvoltate și dorința de a o utiliza trebuie să fie asigurate, având în vedere că implicarea activă cu tehnologia este esențială pentru succesul acesteia.

Interdisciplinaritatea și cunoștințele părților interesate sunt cruciale, deoarece abordează provocările de sănătate, inclusiv o gamă largă de nevoi și cerințe ale utilizatorilor, considerente etice, probleme de securitate și confidențialitate. Astfel, implicarea părților interesate și a cunoștințelor din mai multe discipline este esențială pentru succesul FEMaLE. În plus, implicarea activă a utilizatorilor finali, cum ar fi pacienții și furnizorii de asistență medicală, este necesară pentru a permite utilizarea optimizată și sigură a instrumentelor de sprijinire a deciziilor clinice care vor fi dezvoltate în timpul proiectului.

Impact

Activitățile de cercetare, precum colectarea și analiza datelor, identificarea tiparelor și modelelor, în cadrul FEMaLE vor avea în vedere utilitatea și valoarea științifică. Astfel, activitățile de implementare a rezultatelor cercetării vor avea un impact de durată atât asupra beneficiarilor direcți, cât și asupra beneficiarilor indirecti. Aceste activități sunt de așteptat să fie construite pe scenarii realiste pentru noi căi de sănătate și îngrijire și ar trebui să integreze cercetarea multidisciplinară care implică discipline comportamentale, sociologice, medicale și alte discipline relevante.

Cadre cuprinzătoare și interdisciplinare, bazate pe o abordare holistică centrată pe persoană, sunt necesare urgent, împreună cu mai multe cercetări care să ofere o perspectivă asupra biologiei de bază a bolii, să permită noi terapii și să creeze dovezi de înaltă calitate pentru a ajuta la îmbunătățirea îngrijirii. FEMaLE va proiecta, valida și implementa un model cuprinzător pentru detectarea și gestionarea persoanelor cu endometrioză pentru a facilita luarea deciziilor în comun între pacient și furnizorul de servicii medicale. Acesta va permite livrarea de medicamente de precizie și va conduce la noi descoperiri în tratamentul endometriozei pentru a oferi terapii noi și a îmbunătăți calitatea vieții pacienților.