Istraživanje

Znanja i kompetencije

FEMALE je inicijativa vođena otvorenom znanošću. To je interdisciplinarni istraživački i inovacijski projekt koji povezuje dionike iz različitih područja povezanih sa zdravljem, uključujući:

    Sveučilišta

    Istraživački instituti

    mala i srednja poduzeća

    Civilno društvo

    i bolnicama

 

Prisutnost stručnjaka i tvrtki iz različitih dijelova lanca vrijednosti, od stručnjaka za podatke i IT sustave do istraživača i liječnika specijalista u bolnicama, ukazuje na to da konzorcij sažima potrebna znanja i kompetencije kako bi projekt bio uspješan.

Interdisciplinarnost

Interdisciplinarni istraživači, bolnice, stručnjaci za digitalna rješenja, pružatelji usluga i akteri civilnog društva stvorit će rješenja koja će se dijeliti kroz zagovaranje i širenje. Uključivanje javnosti i pacijenata ključno je za FEMALE u cijelom procesu, budući da treba osigurati upotrebljivost razvijene tehnologije i spremnost da se ona koristi, s obzirom na to da je aktivno sudjelovanje u tehnologiji ključno za njezin uspjeh.

Interdisciplinarnost i znanje dionika ključni su jer se bave zdravstvenim izazovima, uključujući širok raspon potreba i zahtjeva korisnika, etička razmatranja, pitanja sigurnosti i privatnosti. Stoga je uključenost dionika i znanja iz više disciplina najvažnije za uspjeh FEMALE. Nadalje, nužan je aktivan angažman krajnjih korisnika, poput pacijenata i pružatelja zdravstvenih usluga, kako bi se omogućilo optimizirano i sigurno korištenje alata za podršku kliničkom odlučivanju koji će se razvijati tijekom projekta.

Udarac

Istraživačke aktivnosti, kao što su prikupljanje i analiza podataka, identificiranje obrazaca i modela, unutar FEMaLE će imati u vidu znanstvenu korisnost i vrijednost. Stoga će provedbene aktivnosti rezultata istraživanja imati trajan učinak i na izravne i na neizravne korisnike. Očekuje se da će se te aktivnosti graditi na realnim scenarijima za nove putove u zdravstvu i skrbi, te bi trebale integrirati multidisciplinarna istraživanja koja uključuju biheviorističke, sociološke, medicinske i druge relevantne discipline.

Hitno su potrebni sveobuhvatni i interdisciplinarni okviri, temeljeni na holističkom pristupu usmjerenom na osobu, zajedno s više istraživanja koja mogu dati uvid u temeljnu biologiju bolesti, omogućiti nove terapije i stvoriti visokokvalitetne dokaze koji će pomoći u poboljšanju skrbi. FEMALE će dizajnirati, potvrditi i implementirati sveobuhvatan model za otkrivanje i liječenje osoba s endometriozom kako bi se olakšalo zajedničko donošenje odluka između pacijentice i pružatelja zdravstvenih usluga. Omogućit će isporuku precizne medicine i potaknuti nova otkrića u liječenju endometrioze kako bi se pružile nove terapije i poboljšala kvaliteta života pacijenata.