Radni paketi

Akcijski plan vođen smjenama i plan održivosti

 

Cilj 

Ovaj radni paket ima za cilj osigurati djelotvoran učinak projekta, a to je isporuka sustava za ranu dijagnozu i liječenje endometrioze. Aktivnosti u okviru WP1 donose akcijsku strategiju utjecaja i plan kako bi se osiguralo da je ovaj cilj u potpunosti postignut, omogućuju prilagodbu, poticanje i poboljšanje radnji razvijenih u okviru svih ostalih WP-a putem praćenja utjecaja i procjene (IMA) učinkovitosti gore spomenute radnje za promjenu. WP1 osigurava usklađenost između operacija, metodologija i očekivanih rezultata, uključujući rizik i planove promjena. Osim toga, WP1 predviđa i karakterizira dodatne ishode koji nisu prvobitno planirani i ispituje njihovu izvedivost bez dodatnih resursa. Vjerojatno svi drugi WP, WP1 potiču sinergije i mehanizme koakcije. WP1 stvara sinergije s usporedivim IMA procesima iz drugih izvora (npr. projekti koje financira EU, itd.). Sve u svemu, WP1 osigurava da sve aktivnosti učinkovito ispune svaki od 5 očekivanih učinaka poziva (CEI) uz kontinuirani, sustavni i digitalni proces praćenja i procjene utjecaja (IMA) koji generira pokazatelje poremećaja endometrioze i instrumente s podacima.

Zadaci

Zadatak 1.1 – Generirajte akcijsku strategiju učinka projekta 

Zadatak 1.2 – Razvoj i pilot troškovno učinkovitih IMA metoda

Isporučeno 

D1.1 – Akcijska strategija utjecaja projekta

D1.2 – Isplative IMA metode

D1.3 – Sva WP IMA izvješća M6

D1.4 – Sva WP IMA izvješća M12

D1.7 – All WP IMA reports M30

Etika, rod, inkluzija, RRI i otvorena znanost

 

Cilj 

Glavni cilj ovog radnog paketa je pružiti sveobuhvatan okvir za osiguranje razvoja projekta i rezultata koji su usklađeni s idejom Europske unije o uključivom, inovativnom i reflektivnom društvu. WP stvara aktivnosti promišljanja i rasprave o potrebama građana i stvarnosti, vrijednostima i očekivanjima u vezi s inovacijama, politikama i javnim poslovima, te u određenoj mjeri istraživanjem i razvojem. Istražuju se ključna područja koja povezuju društvene i humanističke znanosti, ključna načela, etika, rodni pristupi, inkluzija, RRI i otvorena znanost kako bi se razvio transparentan i etički okvir za doprinos ranoj dijagnozi i liječenju endometrioze (EDTE) iz perspektive društvenih i humanističkih znanosti , npr. javno zdravlje tijekom života, kulturno osjetljivi zdravstveni programi stanovništva, participativno istraživanje u zajednici, bioetika, nejednakosti, javni angažman itd.

Sve u svemu, WP2 ima za cilj prevladavanje EDTE prepreka povezanih s društvom u cjelini, kako bi se potaknula učinkovitost u inovacijama usmjerenim na građane, transparentnosti i sudjelovanju.

Zadaci

Zadatak 2.1 – Smjernice koda projekta

Zadatak 2.2 – Etički okvir za EDTE

Zadatak 2.3 – Okvir za EDTE zasnovan na spolu i uključivanju

Zadatak 2.4 – Okvir za EDTE vođen RRI-jem i otvorenim znanostima

Isporučeno 

D2.1 – Smjernice koda projekta

D2.2 – Bijela knjiga o etičkim sustavima zdravlja i skrbi

D2.3 – Bijela knjiga o rodno utemeljenim i uključivim sustavima zdravlja i skrbi

D2.4 – Bijela knjiga o RRI-orijentiranim i otvorenim znanstvenim sustavima zdravlja i skrbi

Klinička i psihosocijalna fenotipizacija

 

Cilj 

Ovaj radni paket ima za cilj procijeniti prevalenciju i geografsku distribuciju simptoma sličnih endometriozi u Danskoj i Škotskoj. To uključuje razvoj i usporedbu opisa fenotipa žena koje prijavljuju simptome slične endometriozi za žene sa i bez dijagnoze endometrioze. Procijenit će se zdravstvene i socijalne posljedice kašnjenja dijagnostike za pojedinca i društvo.

Zadaci 

Zadatak 3.1 – Razvoj i validacija osnovnog upitnika

Zadatak 3.2 – Studija o prevalenciji i geografskoj distribuciji

Zadatak 3.3 – Posljedice povezane s kašnjenjem dijagnostike

Isporučeno 

D3.1 – Osnovni upitnik

Klasifikator rizika i biološki podtipovi

 

Cilj 

Ovaj radni paket ima za cilj identificirati čimbenike rizika specifične za podtip i dobiti uvid u moguće nove mete lijekova ili mogućnosti prenamjene lijekova. To će se učiniti potvrđivanjem i pročišćavanjem bioloških podtipova u dvije neovisne skupine. Na temelju stratifikacije osoba s endometriozom visoke razlučivosti, korištenjem SMOP-a, razvit će se i demonstrirati dva klinička alata za potporu odlučivanju: 

1. alat za stratifikaciju rizika koji koristi gene za klasificiranje žena u skupine visokog i niskog rizika za endometriozu, 

2. potpis s više markera koji može razlikovati biološke podtipove i ima potencijal olakšati zajedničko donošenje odluka i voditi izbor liječenja endometrioze u kombinaciji s drugim informacijama.

Zadaci

Zadatak 4.1 – Klasifikator rizika

Zadatak 4.2 – Identificirati podtipove endometrioze

Zadatak 4.3 – Potvrdite i ponovno precizirajte podtipove endometrioze u neovisnim skupinama

Zadatak 4.4 – Alati za podršku kliničkom odlučivanju (CDS).

Isporučeno 

D4.1 – Klasifikator rizika

D4.2 – Biološki markeri

D4.3 – Karakteristike podtipa

D4.4 – Alati za podršku kliničkom odlučivanju

Digitalno praćenje zdravlja i aplikacija Lucy

 

Cilj 

WP5 ima za cilj identificirati obrasce načina života i okolišnih čimbenika povezanih s endometriozom u Danskoj, Mađarskoj, Škotskoj i Švedskoj. Aplikacija za mobilno zdravlje FEMALE, izgrađena na temelju postojeće aplikacije Lucy, koristit će se za praćenje samoprijavljene endometrioze, mentalne (npr. stres, anksioznost i depresija) i tjelesne aktivnosti i čimbenika okoliša kako bi se klasificirali svi obrasci ponašanja koji su u osnovi kliničkih manifestacija u osobe s endometriozom povezane sa problemima stresa i neplodnosti te čimbenicima prehrane i drugim načinom života. Glavni učinak bit će razvoj profila pacijenata i strukturiranih kliničkih podataka.

Zadaci 

Zadatak 5.1 – Prevedite i potvrdite aplikaciju Lucy u Danskoj, Škotskoj i Švedskoj

Zadatak 5.2 – Longitudinalna studija koju omogućuje aplikacija Lucy

Zadatak 5.3 – Razviti modul o prehrani i načinu života

Zadatak 5.4 – Profil rizika pacijenta generiran SMOP-om

Isporučeno 

D.5.1 – Prijevod Lucy App

D5.2 – Lucy App Baseline Questionnaire modul

D5.3 – Dijetetski modul aplikacije Lucy

D5.4 – Modul Lifestyle aplikacije Lucy

D5.5 – Globalni profil pacijenta

Kirurško fenotipiziranje pomoću strojnog učenja

 

Cilj 

Ovaj radni paket ima za cilj razviti alat za računalni vid koji omogućuje automatsku i objektivnu potvrdu dijagnoze i procjenu stadija i proširenosti endometrioze procijenjene tijekom laparoskopije. Samo potpuna standardizacija, korištenjem numeričkog alata, omogućit će pouzdanu konačnu procjenu. Bilješke laparoskopskih slika koje izvode kirurzi omogućit će tehnologiji strojnog učenja da automatizira procjenu specifičnog rezultata za endometriozu. Algoritam će biti integriran u softver SurgAR kako bi se omogućila procjena r-ASRM rezultata u stvarnom vremenu. Rezultat r-ASRM dobiven korištenjem uvježbanog algoritma usporedit će se s rezultatom koji su ručno odredili stručni kirurzi kako bi potvrdili algoritam i numerički alat.

Zadaci 

Zadatak 6.1 – Prikupljanje video zapisa s metapodacima

Zadatak 6.2 – Bilješke laparoskopskih video zapisa

Zadatak 6.3 – Razvoj algoritma dubokog učenja za automatsku r-ASRM klasifikaciju

Zadatak 6.4 – Procjena algoritma u stvarnom vremenu

Zadatak 6.5 – Klinička validacija algoritma

Isporučeno 

D.6.1 – Skup podataka o laparoskopskim dikomiziranim video zapisima

D.6.2 – Skup podataka laparoskopskih semantičkih označenih slika

D.6.3 – Algoritam dubokog učenja za automatsko određivanje stadija endometrioze

D.6.4 – Softver temeljen na računalnom vidu za procjenu endometrioze u stvarnom vremenu

Proširena stvarnost za poboljšanje laparoskopske kirurgije

 

Cilj 

Ovaj radni paket ima za cilj stvoriti alat za računalni vid koji omogućuje automatsko otkrivanje ravnine podjele oko endometrijske lezije, što zahtijeva godine stručnosti. Samo će potpuna standardizacija ove determinacije pomoću numeričkog alata temeljenog na dubokom učenju omogućiti razvoj pouzdane automatske determinacije u stvarnom vremenu. U tu svrhu obavezan je veliki skup podataka o laparoskopskim slikama s komentarima (kao u WP6). To će uključivati različite vrste kirurga koji će tijekom i nakon operacije izvesti bilješku.

Algoritam će biti integriran u softver SurgAR kako bi se omogućio alat za navođenje proširene stvarnosti u stvarnom vremenu koji pomaže kirurgu u pronalaženju ravnina podjele oko lezije. To olakšava potpuno uklanjanje bolesti, osobito duboke endometrioze.

Zadaci 

Zadatak 7.1 – Prikupljanje video zapisa s metapodacima

Zadatak 7.2 – Semantička anotacija laparoskopskih videa

Zadatak 7.3 – Algoritam dubokog učenja posvećen automatskom otkrivanju ravnine podjele

Zadatak 7.4 – Proširena stvarnost za vođenje kirurga u stvarnom vremenu na laparoskopskom zaslonu

Zadatak 7.5 – Integracija i klinička validacija algoritma u softveru SurgAR

Isporučeno 

D.7.1 – Skup podataka o laparoskopskim dikomiziranim video zapisima

D.7.2 – Skup podataka laparoskopskih semantičkih označenih slika

D.7.3 – Algoritam dubokog učenja za automatsko određivanje ravnine podjele

D.7.4 – Softver temeljen na računalnom vidu za operaciju endometrioze vođenu u stvarnom vremenu

Program samoupravljanja

 

Cilj 

Ovaj radni paket ima za cilj spriječiti razvoj problema s kroničnom boli podučavajući pacijente kako upravljati i smanjiti negativne fizičke, psihološke i socijalne simptome poticanjem stjecanja vještina i adaptivnih promjena ponašanja. U konačnici, ovo bi moglo poboljšati ukupnu kvalitetu života osoba s endometriozom.

Zadaci 

Zadatak 8.1 – Razvoj online modula i testiranje izvedivosti

Zadatak 8.2 – Provođenje randomiziranog kontroliranog ispitivanja

Zadatak 8.3 – Prijevodi programa

Zadatak 8.4 – Implementacija programa u modificiranu Lucy App

Isporučeno 

D8.1 – Pilot verzija MY-ENDO

D8.2 – Provjerene engleske i mađarske verzije MY-ENDO

D.8.3 – Lucy App MY-ENDO modul

Širenje, komunikacija i sinergije

 

Cilj

Ovaj radni paket ima za cilj osigurati javno objavljivanje rezultata projekta strategijom usmjerenom na učinak, s fokusom na stvaranje zamaha u određenim fazama putem sinergije s drugim događajima, inicijativama i projektima povezanim sa zdravljem i njegom te društvom. Također, WP9 će osmisliti i implementirati strukturirani okvir strateških i ciljanih mjera za objavljivanje aktivnosti širenja raznolikoj i sveobuhvatnoj ciljanoj publici. Okvir WP9 pokriva diseminaciju, komunikacijsko iskorištavanje rezultata i sinergije i razvija se s mehanizmima dvosmjerne razmjene, vođeni prijenosom informacija iz projekta FEMaLE i preuzimanjem od ciljane publike za integraciju projekta FEMaLE.

Zadaci

Zadatak 9.1 – Širenje i komunikacijska strategija i alati

Zadatak 9.2 – Akcijski plan sinergije

Zadatak 9.3 – Implementacija i upravljanje komunikacijom

Zadatak 9.4 – Provedba i upravljanje diseminacijom

Zadatak 9.5 – Upravljanje inovacijama i intelektualnim vlasništvom

Zadatak 9.6 – Plan iskorištavanja rezultata i provedba

Isporučeno 

D.9.1 – Strategija širenja, iskorištavanja, komunikacije i sinergije

D.9.2 – Diseminacijski paket

D.9.3 – Akcijski plan sinergije

D.9.4 – Plan upravljanja inovacijama i intelektualnim vlasništvom i izvješćivanje

D.9.5 – Iskorištavanje plana rezultata

Upravljanje, financije, rizik i kvaliteta

 

Cilj 

Ovaj radni paket generira Lean-Agile okvir za upravljanje projektima koji razdvaja proces razvoja u sužene iteracije kako bi se olakšalo donošenje odluka i rješavanje problema. WP10 koordinira provedbu projekta u cjelini putem osiguravanja dodjele resursa usmjerene na rezultate, finog podešavanja kalendara aktivnosti prema realnostima provedbe projekta i učinkovitog izvještavanja svih timova/partnera. WP10 osigurava čvrstu i transparentnu osnovu upravljanja znanjem putem prakticiranja načela podataka koji se mogu pronaći, dostupni, interoperabilni i ponovno upotrebljivi (FAIR), kako bi se osiguralo optimizirano uključivanje angažmana svih partnera, pristupačnost i prostor za komunikaciju. WP10 razvija se s pristupom vođenim rodnom ravnopravnošću i etikom. WP10 isporučuje Correlate FEMALE, prilagođeni softver kao uslugu (SaaS) koji korisnicima daje trenutni transparentan i prošireni sloj nad drugim online sadržajem, datotekama i stranicama koji se mogu upotrijebiti, pohranjen na nepovezanim i raštrkanim privatnim i javnim online platformama. WP10 generira formulaciju Etičkih zahtjeva za projekt. WP10 osigurava okvir Etičkih zahtjeva projekta, koji su smjernice za upravljanje osobnim podacima, praćene tijekom trajanja projekta aktivnostima različitih foruma za upravljanje i voditelja etike projekta.

Zadaci

Zadatak 10.1 – Strategija i alati za upravljanje projektom i provedbu

Zadatak 10.2 – Koordinacija projekta i partnerska interna komunikacija

Zadatak 10.3 – Praćenje napretka, kontrola kvalitete i izvješćivanje

Zadatak 10.4 – Administrativno i financijsko upravljanje

Zadatak 10.5 – Digitalna upravljačka platforma vođena podacima

Zadatak 10.6 – Upravljanje znanjem


Isporučeno

D.10.22 – Platforma digitalnog upravljanja M3 vođena podacima

D.10.23 – Data-driven digital management platform M11

D.10.24 – Data-driven digital management platform M35

D.10.30 Data Management Plan Initial

D.10.31 Data Management Plan updated

D.10.33 – web stranica FEMALe