Delovni paketi

Izmenično voden akcijski in trajnostni načrt

 

Cilj 

Namen tega delovnega paketa je zagotoviti učinkovit učinek projekta, ki je zagotoviti sistem za zgodnjo diagnozo in zdravljenje endometrioze. Dejavnosti v okviru delovnega paketa 1 zagotavljajo akcijsko strategijo učinka in načrt za zagotovitev, da je ta cilj v celoti dosežen, omogočajo prilagoditev, spodbujanje in izboljšanje ukrepov, razvitih v okviru vseh drugih delovnih paketov, prek spremljanja učinka in ocene (IMA) učinkovitosti prej omenjenega ukrepa za uvedbo sprememb. WP1 zagotavlja usklajenost med operacijami, metodologijami in pričakovanimi rezultati ter vključuje načrte za tveganje in spremembe. Poleg tega WP1 napove in opredeli dodatne rezultate, ki niso bili prvotno načrtovani, ter preuči njihovo izvedljivost brez dodatnih virov. Verjetno vsi drugi WP, WP1 spodbujajo mehanizme sinergij in koakcije. WP1 ustvarja sinergije s primerljivimi procesi IMA iz drugih virov (npr. projekti, ki jih financira EU itd.). Skratka, WP1 zagotavlja, da vse dejavnosti učinkovito izpolnjujejo vsakega od 5 pričakovanih učinkov (CEI) razpisa z nenehnim, sistemskim in digitalno temelječim procesom spremljanja in ocenjevanja vpliva (IMA), ki ustvarja kazalnike motenj endometrioze in instrumente z informacijami.

Naloge

Naloga 1.1 – Ustvarite akcijsko strategijo učinka projekta 

Naloga 1.2 – Razvoj in pilotni projekt stroškovno učinkovitih metod IMA

Končni izdelki 

D1.1 – Akcijska strategija vpliva projekta

D1.2 – Stroškovno učinkovite metode IMA

D1.3 – Vsa poročila WP IMA M6

D1.4 – Vsa poročila WP IMA M12

Etika, spol, vključenost, RRI in odprta znanost

 

Cilj 

Glavni cilj tega delovnega paketa je zagotoviti celovit okvir za zagotovitev razvoja projekta in rezultatov v skladu z idejo Evropske unije o vključujoči, inovativni in refleksivni družbi. WP ustvarja dejavnosti razmišljanja in razprave o potrebah državljanov in realnosti, vrednotah in pričakovanjih v zvezi z inovacijami, politikami in javnimi zadevami ter do določene mere o raziskavah in razvoju. Ključna področja, ki povezujejo družbene in humanistične vede, ključna načela, etika, pristopi k enakosti spolov, vključevanje, RRI in odprta znanost so raziskana za razvoj preglednega in etičnega okvira za prispevanje k zgodnji diagnozi in zdravljenju endometrioze (EDTE) z vidika družboslovja in humanistike. , npr. javno zdravje v celotnem življenju, kulturno občutljivi zdravstveni programi prebivalstva, participativne raziskave v skupnosti, bioetika, neenakosti, javno udejstvovanje itd.

Skratka, WP2 je namenjen premagovanju ovir EDTE, povezanih z družbo na splošno, za spodbujanje učinkovitosti inovacij, osredotočenih na državljane, preglednosti in sodelovanja.

Naloge

Naloga 2.1 – Smernice za kodo projekta

Naloga 2.2 – Etični okvir za EDTE

Naloga 2.3 – Na podlagi spola in vključevanja usmerjen okvir za EDTE

Naloga 2.4 – Ogrodje za EDTE, ki temelji na RRI in odprtih znanostih

Končni izdelki 

D2.1 – Smernice za kodo projekta

D2.2 – Bela knjiga o etičnih sistemih zdravja in oskrbe

D2.3 – Bela knjiga o sistemih zdravja in oskrbe, ki temeljijo na spolu in vključujejo

D2.4 – Bela knjiga o sistemih zdravja in oskrbe, ki so usmerjeni v RRI in Open Science

Klinična in psihosocialna fenotipizacija

 

Cilj 

Namen tega delovnega paketa je oceniti razširjenost in geografsko porazdelitev endometriozi podobnih simptomov na Danskem in Škotskem. To vključuje razvoj in primerjavo opisa fenotipa žensk, ki poročajo o simptomih, podobnih endometriozi, za ženske z in brez diagnoze endometrioze. Ocenjene bodo zdravstvene in socialne posledice zamude pri diagnosticiranju za posameznika in družbo.

Naloge 

Naloga 3.1 – Razvoj in validacija izhodiščnega vprašalnika

Naloga 3.2 – Študija o razširjenosti in geografski porazdelitvi

Naloga 3.3 – Posledice, povezane z zamudo pri diagnostiki

Končni izdelki 

D3.1 – Osnovni vprašalnik

Klasifikator tveganja in biološki podtipi

 

Cilj 

Namen tega delovnega paketa je identificirati dejavnike tveganja, specifične za podtip, in pridobiti vpogled v morebitne nove tarče zdravil ali priložnosti za ponovno uporabo zdravil. To bo storjeno s potrjevanjem in izboljšanjem bioloških podtipov v dveh neodvisnih kohortah. Na podlagi visokoločljive stratifikacije ljudi z endometriozo, z uporabo SMOP, bosta razviti in prikazani dve orodji za podporo kliničnemu odločanju: 

1. orodje za stratifikacijo tveganja, ki uporablja gene za razvrščanje žensk na visoko in nizko tveganje za endometriozo, 

2. podpis z več označevalci, ki lahko razlikuje biološke podtipe in lahko olajša skupno odločanje ter vodi izbiro zdravljenja endometrioze v kombinaciji z drugimi informacijami.

Naloge

Naloga 4.1 – Klasifikator tveganja

Naloga 4.2 – Identificirajte podtipe endometrioze

Naloga 4.3 – Potrdite in ponovno natančno določite podtipe endometrioze v neodvisnih kohortah

Naloga 4.4 – Orodja za podporo kliničnemu odločanju (CDS).

Končni izdelki 

D4.1 – Klasifikator tveganja

D4.2 – Biološki označevalci

D4.3 – Značilnosti podtipa

D4.4 – Orodja za podporo kliničnega odločanja

Digitalno spremljanje zdravja in aplikacija Lucy

 

Cilj 

WP5 je namenjen prepoznavanju vzorcev življenjskega sloga in okoljskih dejavnikov, povezanih z endometriozo na Danskem, Madžarskem, Škotskem in Švedskem. Aplikacija za mobilno zdravje FEMALE, ki je sestavljena iz obstoječe aplikacije Lucy App, se bo uporabljala za spremljanje endometrioze, duševne (npr. stres, anksioznost in depresija) in telesne dejavnosti ter okoljskih dejavnikov, o katerih poročajo sami, da bi razvrstili morebitne vedenjske vzorce, na katerih temeljijo klinične manifestacije. ljudi z endometriozo, povezano s stresom in težavami z neplodnostjo ter prehranskimi in drugimi dejavniki življenjskega sloga. Glavni rezultat bo razvoj profilov bolnikov in strukturiranih kliničnih podatkov.

Naloge 

Naloga 5.1 – Prevedite in potrdite aplikacijo Lucy na Danskem, Škotskem in Švedskem

Naloga 5.2 – Longitudinalna študija, ki jo omogoča aplikacija Lucy

Naloga 5.3 – Razviti modul prehrane in življenjskega sloga

Naloga 5.4 – Profil tveganja pacienta, ki ga ustvari SMOP

Končni izdelki 

D.5.1 – Prevod aplikacije Lucy

D5.2 – modul Lucy App Baseline Questionnaire

D5.3 – Prehranski modul aplikacije Lucy

D5.4 – Modul Lifestyle aplikacije Lucy

D5.5 – Globalni profil bolnika

Kirurško fenotipiziranje z uporabo strojnega učenja

 

Cilj 

Namen tega delovnega paketa je razviti orodje za računalniški vid, ki omogoča samodejno in objektivno potrditev diagnoze ter oceno stopnje in razširjenosti endometrioze, ocenjene med laparoskopijo. Samo popolna standardizacija z uporabo numeričnega orodja bo omogočila zanesljivo dokončno oceno. Opombe laparoskopskih slik, ki jih izvajajo kirurgi, bodo tehnologiji strojnega učenja omogočile avtomatizacijo ocene specifičnega rezultata za endometriozo. Algoritem bo integriran v programsko opremo SurgAR, da bo omogočil oceno ocene r-ASRM v realnem času. Rezultat r-ASRM, dobljen z uporabo usposobljenega algoritma, bo primerjan z rezultatom, ki so ga ročno določili strokovnjaki kirurgi, da potrdijo algoritem in numerično orodje.

Naloge 

Naloga 6.1 – Zbiranje video posnetkov z metapodatki

Naloga 6.2 – Opombe laparoskopskih video posnetkov

Naloga 6.3 – Razvoj algoritma globokega učenja za samodejno klasifikacijo r-ASRM

Naloga 6.4 – Ocenjevanje algoritma v realnem času

Naloga 6.5 – Klinična validacija algoritma

Končni izdelki 

D.6.1 – Nabor podatkov o laparoskopskih dikomiziranih videoposnetkih

D.6.2 – Nabor podatkov laparoskopskih semantično označenih slik

D.6.3 – Algoritem globokega učenja za samodejno določanje stopnje endometrioze

D.6.4 – Programska oprema, ki temelji na računalniškem vidu za oceno endometrioze v realnem času

Razširjena resničnost za izboljšanje laparoskopske kirurgije

 

Cilj 

Namen tega delovnega paketa je ustvariti orodje za računalniški vid, ki omogoča samodejno zaznavanje delitvene ravnine okoli endometriotske lezije, kar zahteva leta strokovnega znanja. Le popolna standardizacija tega določanja z uporabo numeričnega orodja, ki temelji na globokem učenju, bo omogočila razvoj zanesljivega samodejnega določanja v realnem času. V ta namen je obvezen velik nabor laparoskopskih označenih slik (kot v WP6). To bo vključevalo različne vrste kirurgov, ki bodo med operacijo in po njej opravili opombo.

Algoritem bo integriran v programsko opremo SurgAR, da bo omogočil orodje za vodenje razširjene resničnosti v realnem času, ki bo pomagalo kirurgu pri iskanju delitvenih ravnin okoli lezije. To olajša popolno odstranitev bolezni, zlasti globoke endometrioze.

Naloge 

Naloga 7.1 – Zbiranje video posnetkov z metapodatki

Naloga 7.2 – Semantična označba laparoskopskih video posnetkov

Naloga 7.3 – Algoritem globokega učenja, namenjen samodejnemu zaznavanju delitvene ravnine

Naloga 7.4 – Razširjena resničnost za vodenje kirurgov v realnem času na laparoskopskem zaslonu

Naloga 7.5 – Integracija in klinična validacija algoritma v programski opremi SurgAR

Končni izdelki 

D.7.1 – Nabor podatkov o laparoskopskih dikomiziranih videoposnetkih

D.7.2 – Nabor podatkov laparoskopskih semantično označenih slik

D.7.3 – Algoritem globokega učenja za samodejno določanje delitvene ravnine

D.7.4 – Programska oprema, ki temelji na računalniškem vidu, za realnočasovno vodeno operacijo endometrioze

Program za samoupravljanje

 

Cilj 

Namen tega delovnega paketa je preprečiti razvoj težav s kronično bolečino, tako da bolnike naučimo, kako obvladati in zmanjšati negativne fizične, psihološke in socialne simptome s spodbujanjem pridobivanja veščin in prilagoditvenih vedenjskih sprememb. Navsezadnje bi to lahko izboljšalo splošno kakovost življenja ljudi z endometriozo.

Naloge 

Naloga 8.1 – Razvoj spletnih modulov in testiranje izvedljivosti

Naloga 8.2 – Izvedba randomiziranega kontroliranega preskušanja

Naloga 8.3 – Prevodi programa

Naloga 8.4 – Implementacija programa v spremenjeno Lucy App

Končni izdelki 

D8.1 – Pilotna različica MY-ENDO

D8.2 – Preverjeni angleški in madžarski različici MY-ENDO

D.8.3 – Lucy App modul MY-ENDO

Razširjanje, komuniciranje in sinergije

 

Cilj

Namen tega delovnega paketa je zagotoviti javno razkritje rezultatov projekta s strategijo, ki temelji na vplivu, s poudarkom na ustvarjanju zagona na določenih stopnjah prek sinergij z drugimi dogodki, pobudami in projekti, povezanimi z zdravjem in nego ter družbo. Poleg tega bo WP9 zasnoval in izvajal strukturiran okvir strateških in ciljno usmerjenih ukrepov za obveščanje javnosti o dejavnostih razširjanja raznolikim in celovitim ciljnim občinstvom. Okvir WP9 zajema razširjanje, komunikacijsko izkoriščanje rezultatov in sinergij ter se razvija z dvosmernimi mehanizmi izmenjave, ki jih poganjata prenos informacij iz projekta FEMaLE in sprejemanje ciljnih skupin za integracijo projekta FEMaLE.

Naloge

Naloga 9.1 – Strategija in orodja za razširjanje in komuniciranje

Naloga 9.2 – Akcijski načrt sinergij

Naloga 9.3 – Izvajanje in upravljanje komunikacije

Naloga 9.4 – Izvajanje in upravljanje diseminacije

Naloga 9.5 – Upravljanje inovacij in intelektualne lastnine

Naloga 9.6 – Izkoriščanje rezultatov načrtujte in izvajajte

Končni izdelki 

D.9.1 – Strategija razširjanja, izkoriščanja, komuniciranja in sinergij

D.9.2 – Paket razširjanja

D.9.3 – Akcijski načrt sinergij

D.9.4 – Načrt upravljanja inovacij in intelektualne lastnine ter poročanje

D.9.5 – Izkoriščanje načrta rezultatov

Upravljanje, finance, tveganje in kakovost

 

Cilj 

Ta delovni paket generira okvir za upravljanje projektov Lean-Agile, ki ločuje razvojni proces v zožene ponovitve za lažje odločanje in reševanje problemov. WP10 usklajuje izvajanje projekta kot celote z zagotavljanjem dodeljevanja virov, ki temelji na rezultatih, natančnega prilagajanja koledarja dejavnosti glede na realnost izvajanja projekta in učinkovitega poročanja vsem ekipam/partnerjem. WP10 zagotavlja trdno in pregledno osnovo upravljanja znanja z izvajanjem načel najdljivih, dostopnih, interoperabilnih in ponovno uporabnih podatkov (FAIR), da se zagotovi optimizirano vključevanje vseh partnerjev, dostopnost in prostor za komunikacijo. WP10 se razvija s pristopom, ki temelji na enakosti spolov in etičnosti. WP10 prinaša Correlate FEMALE, prilagojeno programsko opremo kot storitev (SaaS), ki uporabnikom daje takojšnjo pregledno in razširjeno plast nad drugimi spletnimi in uporabnimi vsebinami, datotekami in stranmi, shranjenimi v in med nepovezanimi in razpršenimi zasebnimi in javnimi spletnimi platformami. WP10 ustvari formulacijo etičnih zahtev projekta. WP10 varuje okvir Etičnih zahtev projekta, ki so smernice za upravljanje osebnih podatkov, spremljane skozi celotno trajanje projekta z aktivnostmi različnih vodstvenih forumov in vodje etike projekta.

Naloge

Naloga 10.1 – Strategija in orodja za vodenje in izvajanje projekta

Naloga 10.2 – Koordinacija projekta in partnersko interno komuniciranje

Naloga 10.3 – Spremljanje napredka, kontrola kakovosti in poročanje

Naloga 10.4 – Administrativno in finančno upravljanje

Naloga 10.5 – Podatkovno vodena platforma za digitalno upravljanje

Naloga 10.6 – Upravljanje znanja

Končni izdelki

D.10.1 – Vodenje projekta in strategija izvajanja (zaupno poročilo)

D.10.2 – Spremljanje napredka, nadzor kakovosti in napotki (zaupna poročila)

D.10.3 – Navodila za upravno in finančno poslovodenje (zaupna poročila)

D.10.5 – Smernice in napotki za upravljanje znanja (zaupna poročila)

 

D.10.22 – Podatkovno vodena platforma za digitalno upravljanje M3

D.10.23 – Podatkovno vodena platforma za digitalno upravljanje M11

D.10.33 – Spletna stran FEMALe