Munkacsomagok

Változásvezérelt cselekvési és fenntarthatósági terv

 

Célkitűzés 

Ennek a munkacsomagnak az a célja, hogy biztosítsa a projekt hatékony hatását, vagyis az endometriózis korai diagnosztizálására és kezelésére szolgáló rendszert. Az 1. munkaprogram keretében végzett tevékenységek a hatásra vonatkozó cselekvési stratégiát és tervet biztosítják annak biztosítására, hogy ez a cél teljes mértékben megvalósuljon, és lehetővé teszi az összes többi munkacsoport keretében kidolgozott intézkedések kiigazítását, előmozdítását és javítását a fent említett cselekvés hatékonyságának hatásvizsgálata és értékelése (IMA) révén a változás érdekében. A WP1 biztosítja az összehangolást a műveletek, a módszerek és a várt eredmények között, beleértve a kockázati és változási terveket. Ezen túlmenően a WP1 előre nem tervezi és jellemezi az eredetileg nem tervezett további eredményeket, és megvizsgálja azok további erőforrások nélküli megvalósíthatóságát. Valószínűleg az összes többi WP, WP1 elősegíti a szinergiákat és az együttműködési mechanizmusokat. A WP1 szinergiákat generál más forrásokból származó, összehasonlítható IMA folyamatokkal (pl. EU-finanszírozású projektek stb.). Összességében a WP1 biztosítja, hogy minden tevékenység hatékonyan megfeleljen a felhívás 5 várt hatásának (CEI) egy folyamatos, szisztémás és digitális alapú hatásvizsgálati és -értékelési (IMA) folyamattal, amely endometriózis-rendellenességek indikátorait és adatlapos eszközöket állít elő.

Feladatok

1.1. feladat – A projekt hatásaira vonatkozó cselekvési stratégia létrehozása 

1.2. feladat – Költséghatékony IMA módszerek kidolgozása és kísérlete

Szállítandók 

D1.1 – Projekt hatásai cselekvési stratégia

D1.2 – Költséghatékony IMA módszerek

D1.3 – Minden WP IMA jelentés M6

D1.4 – A WP IMA összes jelentése M12

D1.7 – All WP IMA reports M30

Etika, nem, befogadás, RRI és nyílt tudomány

 

Célkitűzés 

Ennek a munkacsomagnak az a fő célja, hogy átfogó keretet biztosítson a projektfejlesztés biztosításához, és az eredmények összhangban legyenek az Európai Unió inkluzív, innovatív és reflektív társadalomról alkotott elképzelésével. A WP reflektáló tevékenységeket és vitákat generál a polgárok szükségleteiről és valóságáról, az innovációval, politikákkal és közügyekkel kapcsolatos értékekről és elvárásokról, valamint bizonyos mértékig a kutatásról és fejlesztésről. A társadalomtudományokat és a humán tudományokat összekötő kulcsfontosságú területeket, az etikát, a nemi megközelítéseket, az inklúziót, az RRI-t és az Open Science-t feltárják, hogy átlátható és etikus keretet dolgozzanak ki az endometriózis (EDTE) korai diagnosztizálásához és kezeléséhez a társadalom- és bölcsészettudományok szemszögéből. , pl. élethosszig tartó közegészségügy, kulturálisan érzékeny népegészségügyi programok, közösségi alapú részvételi kutatások, bioetika, egyenlőtlenségek, társadalmi szerepvállalás stb.

Összességében a WP2 célja a társadalom egészével kapcsolatos EDTE akadályok leküzdése, hogy elősegítse a polgárközpontú innováció, az átláthatóság és a részvétel hatékonyságát.

Feladatok

2.1. feladat – Projektkód irányelvek

2.2. feladat – Az EDTE etikai keretrendszere

2.3. feladat – Nemi alapú és befogadás-vezérelt keretrendszer az EDTE számára

2.4. feladat – RRI és Open Sciences által vezérelt keretrendszer az EDTE-hez

Szállítandók 

D2.1 – Projektkód irányelvek

D2.2 – Fehér könyv az etikus egészségügyi és ellátórendszerekről

D2.3 – Fehér könyv a nemi alapú és inkluzív egészségügyi és gondozási rendszerekről

D2.4 – Fehér könyv az RRI-orientált és nyílt tudományos egészségügyi és ellátórendszerekről

Klinikai és pszichoszociális fenotipizálás

 

Célkitűzés 

Ennek a munkacsomagnak az a célja, hogy megbecsülje az endometriózis-szerű tünetek előfordulását és földrajzi eloszlását Dániában és Skóciában. Ez magában foglalja az endometriózishoz hasonló tüneteket jelentő nők fenotípus-leírásának kidolgozását és összehasonlítását endometriózis diagnózissal rendelkező és nem diagnosztizált nők esetében. Megbecsüljük a diagnosztikai késedelem egészségügyi és társadalmi következményeit az egyénre és a társadalomra.

Feladatok 

3.1. feladat – Az alapkérdőív kidolgozása és validálása

3.2. feladat – Elterjedtség és földrajzi eloszlás vizsgálata

3.3. feladat – A diagnosztikai késleltetéssel kapcsolatos következmények

Szállítandók 

D3.1 – Alapkérdőív

Kockázatosztályozó és biológiai altípusok

 

Célkitűzés 

Ennek a munkacsomagnak az a célja, hogy azonosítsa az altípus-specifikus kockázati tényezőket, és betekintést nyerjen a lehetséges új gyógyszercélpontokba vagy a kábítószer-újrahasznosítási lehetőségekbe. Ez a biológiai altípusok két független kohorszban történő validálásával és finomításával történik. Az endometriózisban szenvedők nagy felbontású rétegződése alapján az SMOP segítségével két klinikai döntéstámogató eszköz kerül kifejlesztésre és bemutatásra: 

1. kockázati rétegződési eszköz, amely géneket használ a nők endometriózis szempontjából magas és alacsony kockázati csoportba való besorolására, 

2. többmarkeres aláírás, amely képes megkülönböztetni a biológiai altípusokat, és más információkkal kombinálva elősegíti a közös döntéshozatalt, és irányítja az endometriózis kezelésének megválasztását.

Feladatok

4.1. feladat – Kockázati osztályozó

4.2. feladat – Az endometriózis altípusainak azonosítása

4.3. feladat – Az endometriózis altípusainak validálása és finomítása független kohorszokban

4.4. feladat – Klinikai döntéstámogató (CDS) eszközök

Szállítandók 

D4.1 – Kockázati osztályozó

D4.2 – Biológiai markerek

D4.3 – Altípus jellemzői

D4.4 – Klinikai döntéstámogató eszközök

Digitális egészségfigyelés és a Lucy alkalmazás

 

Célkitűzés 

A WP5 célja, hogy azonosítsa az endometriózishoz kapcsolódó életmódbeli és környezeti tényezőket Dániában, Magyarországon, Skóciában és Svédországban. A FEMaLE mobil egészségügyi alkalmazás, amely a meglévő Lucy App építését jelenti, az önbeszámolt endometriózis, a mentális (pl. stressz, szorongás és depresszió), valamint a fizikai aktivitás és a környezeti tényezők nyomon követésére szolgál, hogy osztályozzák a klinikai megnyilvánulások hátterében álló viselkedési mintákat. stresszes és meddőségi problémákkal, valamint táplálkozási és egyéb életmódbeli tényezőkkel kapcsolatos endometriózisban szenvedők. A fő eredmény a betegprofilok és a strukturált klinikai adatok fejlesztése lesz.

Feladatok 

5.1. feladat – Fordítsa le és érvényesítse a Lucy alkalmazást Dániában, Skóciában és Svédországban

5.2. feladat – Longitudinális vizsgálat a Lucy alkalmazással

5.3. feladat – A táplálkozási és életmód modul kidolgozása

5.4. feladat – Az SMOP által generált beteg kockázati profil

Szállítandók 

D.5.1 – Lucy alkalmazás fordítása

D5.2 – Lucy App alapkérdőív modul

D5.3 – A Lucy App diétás modulja

D5.4 – A Lucy alkalmazás életmód modulja

D5.5 – A beteg globális profilja

Sebészeti fenotipizálás gépi tanulás segítségével

 

Célkitűzés 

Ennek a munkacsomagnak egy olyan számítógépes látóeszköz kifejlesztése a célja, amely lehetővé teszi a diagnózis automatikus és objektív megerősítését, valamint a laparoszkópia során értékelt endometriózis stádiumának és kiterjedésének értékelését. Csak a numerikus eszközzel végzett teljes szabványosítás teszi lehetővé a megbízható végleges értékelést. A sebészek által végzett laparoszkópos képek annotációja lehetővé teszi, hogy a gépi tanulási technológia automatizálja az endometriózis-specifikus pontszám értékelését. Az algoritmus integrálva lesz a SurgAR szoftverbe, hogy lehetővé tegye az r-ASRM pontszám valós idejű értékelését. A betanított algoritmussal kapott r-ASRM pontszámot összehasonlítják a szakértő sebészek által manuálisan meghatározott pontszámmal az algoritmus és a numerikus eszköz érvényesítése érdekében.

Feladatok 

6.1. feladat – Videók gyűjtése metaadatokkal

6.2. feladat – A laparoszkópos videók annotációja

6.3. feladat – Mély tanulási algoritmus fejlesztése az automatikus r-ASRM osztályozáshoz

6.4. feladat – Az algoritmus valós idejű értékelése

6.5. feladat – Az algoritmus klinikai validálása

Szállítandók 

D.6.1 – A laparoszkópos, dikomizált videók adatkészlete

D.6.2 – Laparoszkópos szemantikai annotált képek adatkészlete

D.6.3 – Mély tanulási algoritmus az endometriózis stádiumának automatikus meghatározásához

D.6.4 – Számítógépes látás alapú szoftver az endometriózis valós idejű értékeléséhez

Kiterjesztett valóság a laparoszkópos műtét javítása érdekében

 

Célkitűzés 

Ennek a munkacsomagnak az a célja, hogy olyan számítógépes látóeszközt hozzon létre, amely lehetővé teszi az endometriotikus elváltozás körüli osztódási sík automatikus észlelését, amihez több éves szakértelem szükséges. Csak ennek a meghatározásnak a mélytanuláson alapuló numerikus eszközzel történő teljes szabványosítása teszi lehetővé megbízható, automatikus valós idejű meghatározás kifejlesztését. Ebből a célból egy nagy laparoszkópos, annotált képadatkészlet kötelező (mint a WP6-ban). Ez különféle sebészek bevonásával történik, akik a műtét alatt és után elvégzik az annotációt.

Az algoritmus integrálva lesz a SurgAR szoftverbe, hogy lehetővé tegye a valós idejű kiterjesztett valóság irányító eszközét, amely segíti a sebészt a lézió körüli osztódási síkok megtalálásában. Ez megkönnyíti a betegség, különösen a mély endometriózis teljes kimetszését.

Feladatok 

7.1. feladat – Videók gyűjtése metaadatokkal

7.2. feladat – Laparoszkópos videók szemantikai annotációja

7.3. feladat – Mély tanulási algoritmus az osztássík automatikus észlelésére

7.4. feladat – Kiterjesztett valóság a sebészek valós idejű irányításához a laparoszkópos képernyőn

7.5. feladat – Az algoritmus integrálása és klinikai validálása a SurgAR szoftverben

Szállítandók 

D.7.1 – Laparoszkópos dikomizált videók adatkészlete

D.7.2 – Laparoszkópos szemantikus annotált képek adatkészlete

D.7.3 – Mély tanulási algoritmus az osztássík automatikus meghatározásához

D.7.4 – Számítógépes látás alapú szoftver az endometriózis valós idejű irányított sebészetéhez

Önkezelő program

 

Célkitűzés 

Ez a munkacsomag célja a krónikus fájdalomproblémák kialakulásának megelőzése azáltal, hogy megtanítja a betegeket, hogyan kezeljék és csökkentsék a negatív fizikai, pszichológiai és szociális tüneteket a készségek elsajátításának és az alkalmazkodó magatartás megváltoztatásának ösztönzésével. Végső soron ez javíthatja az endometriózisban szenvedők általános életminőségét.

Feladatok 

8.1. feladat – Online modulok fejlesztése és megvalósíthatósági tesztelés

8.2. feladat – Véletlenszerű, kontrollált vizsgálat lefolytatása

8.3. feladat – A program fordításai

8.4. feladat – A program implementálása a módosított Lucy alkalmazásba

Szállítandók 

D8.1 – A MY-ENDO kísérleti verziója

D8.2 – A MY-ENDO hitelesített angol és magyar verziója

D.8.3 – Lucy App MY-ENDO modul

Tájékoztatás, kommunikáció és szinergiák

 

Célkitűzés

Ennek a munkacsomagnak a célja a projekt eredményeinek nyilvánosságra hozatalának biztosítása egy hatásvezérelt stratégia segítségével, különös tekintettel arra, hogy bizonyos szakaszokban lendületet generáljon más egészségügyi és ellátási, valamint társadalmi vonatkozású eseményekkel, kezdeményezésekkel és projektekkel való szinergiák révén. A WP9 emellett stratégiai és célzott intézkedések strukturált keretét is meg fogja találni és végrehajtani a terjesztési tevékenységek széles körű és átfogó célközönség számára történő megismertetésére. A WP9 keretrendszer lefedi az eredmények terjesztését, kommunikációs kiaknázását és a szinergiákat, és kétirányú cseremechanizmusokkal fejlődik, amelyeket a FEMaLE projekt információinak átadása és a célközönségtől való felvétel a FEMaLE projekt integrálásához vezet.

Feladatok

9.1. feladat – Tájékoztatási és kommunikációs stratégia és eszközök

9.2. feladat – Szinergiák cselekvési terve

9.3. feladat – Kommunikáció megvalósítása és kezelése

9.4. feladat – Tájékoztatás megvalósítása és irányítása

9.5. feladat – Innováció és szellemi tulajdon menedzsment

9.6. feladat – Az eredmények kiaknázása terv és megvalósítás

Szállítandók 

D.9.1 – Terjesztési, hasznosítási, kommunikációs és szinergiák stratégiája

D.9.2 – Tájékoztatási csomag

D.9.3 – Szinergiák cselekvési terve

D.9.4 – Innovációs és szellemi tulajdon kezelési terv és jelentés

D.9.5 – Az eredmények hasznosítási terve

Menedzsment, pénzügyi, kockázati és minőségi

 

Célkitűzés 

Ez a munkacsomag egy Lean-Agile projektmenedzsment keretrendszert hoz létre, amely szűkített iterációkra osztja a fejlesztési folyamatot a döntéshozatal és a problémamegoldás megkönnyítése érdekében. A WP10 koordinálja a projekt teljes megvalósítását azáltal, hogy biztosítja az erőforrások eredményközpontú hozzárendelését, a tevékenységek naptárát a projekt megvalósítási valóságához igazítja, és hatékonyan jelentést készít minden csapatnak/partnernek. A WP10 szilárd és átlátható tudásmenedzsment alapvonalat biztosít a megtalálható, hozzáférhető, interoperábilis és újrafelhasználható adatok (FAIR) elveinek gyakorlása révén, hogy optimalizált bevonását biztosítsa az összes partner elkötelezettségére, a hozzáférésre és a kommunikációra. A WP10 a nemek közötti egyenlőség és az etika által vezérelt megközelítéssel fejlődik. A WP10 a Correlate FEMALE-t, egy személyre szabott szoftvert szolgáltatásként (SaaS) kínálja, amely azonnali átlátszó és kibővített réteget biztosít a felhasználóknak az egyéb online és használható tartalmak, fájlok és oldalak felett, amelyeket nem összekapcsolt és szétszórt privát és nyilvános online platformokon tárolnak. A WP10 elkészíti a projekt etikai követelményeinek megfogalmazását. A WP10 biztosítja a projekt Etikai Követelmények keretrendszerét, amelyek a személyes adatok kezelésének iránymutatásai, amelyeket a projekt teljes időtartama alatt a különböző vezetői fórumok tevékenysége és a projekt etikai menedzsere nyomon követ.

Feladatok

10.1. feladat – Projektmenedzsment és megvalósítási stratégia és eszközök

10.2. feladat – Projektkoordináció és partnerségi belső kommunikáció

10.3. feladat – Az előrehaladás nyomon követése, minőségellenőrzés és jelentéstétel

10.4. feladat – Adminisztratív és pénzügyi irányítás

10.5. feladat – Adatvezérelt digitális menedzsment platform

10.6. feladat – Tudásmenedzsment


Szállítandók

D.10.22 – Adatvezérelt digitális menedzsment platform M3

D.10.23 – Data-driven digital management platform M11

D.10.24 – Data-driven digital management platform M35

D.10.30 Data Management Plan Initial

D.10.31 Data Management Plan updated

D.10.33 – NŐI webhely