Darbo paketai

Pamainomis grindžiamas veiksmų ir tvarumo planas

 

Tikslas 

Šiuo darbo paketu siekiama užtikrinti veiksmingą projekto poveikį, ty sukurti ankstyvos endometriozės diagnostikos ir gydymo sistemą. Veikla pagal WP1 pateikia poveikio veiksmų strategiją ir planą, užtikrinantį, kad šis tikslas būtų visiškai pasiektas, leidžia koreguoti, skatinti ir tobulinti pagal visas kitas WP parengtus veiksmus, atliekant poveikio stebėseną ir vertinimą (IMA) pirmiau minėto veiksmo veiksmingumui, siekiant pokyčių. WP1 užtikrina operacijų, metodikų ir numatomų rezultatų suderinimą, įtraukdama rizikos ir pokyčių planus. Be to, WP1 prognozuoja ir apibūdina papildomus iš pradžių neplanuotus rezultatus ir tiria jų įgyvendinamumą be papildomų išteklių. Tikriausiai visi kiti WP, WP1 skatina sinergiją ir bendradarbiavimo mechanizmus. WP1 sukuria sinergiją su panašiais IMA procesais iš kitų šaltinių (pvz., ES finansuojamų projektų ir kt.). Apibendrinant, WP1 užtikrina, kad visa veikla veiksmingai atitiktų kiekvieną iš 5 laukiamų kvietimų poveikio (angl. CEI), naudojant nuolatinį, sisteminį ir skaitmeninį poveikio stebėjimo ir vertinimo (IMA) procesą, kuris generuoja endometriozės sutrikimo rodiklius ir informacines priemones.

Užduotys

1.1 užduotis – Sukurti projekto poveikio veiksmų strategiją 

1.2 užduotis – Ekonomiškai efektyvių IMA metodų kūrimas ir pilotavimas

Pristatymas 

D1.1 – Projekto poveikio veiksmų strategija

D1.2 – Ekonomiškai efektyvūs IMA metodai

D1.3 – visos WP IMA ataskaitos M6

D1.4 – visos WP IMA ataskaitos M12

Etika, lytis, įtrauktis, RRI ir atviras mokslas

 

Tikslas 

Pagrindinis šio darbo paketo tikslas – sukurti visapusišką sistemą, kuri užtikrintų projekto plėtrą, o rezultatai atitiktų Europos Sąjungos idėją apie įtraukią, novatorišką ir atspindinčią visuomenę. Darbo grupė skatina apmąstymus ir diskusijas apie piliečių poreikius ir tikrovę, vertybes ir lūkesčius, susijusius su naujovėmis, politika ir viešaisiais reikalais bei tam tikru mastu moksliniais tyrimais ir plėtra. Nagrinėjamos pagrindinės sritys, jungiančios socialinius ir humanitarinius mokslus, pagrindinius principus, etiką, požiūrį į lytį, įtrauktį, RRI ir atvirą mokslą, siekiant sukurti skaidrią ir etišką sistemą, kuri padėtų ankstyvai diagnozuoti ir gydyti endometriozę (EDTE) socialinių ir humanitarinių mokslų požiūriu. , pvz., visą gyvenimą trunkanti visuomenės sveikata, kultūriškai jautrios gyventojų sveikatos programos, bendruomeniniai dalyvaujantys tyrimai, bioetika, nelygybė, visuomenės dalyvavimas ir kt.

Apskritai WP2 siekiama įveikti EDTE kliūtis, susijusias su visa visuomene, skatinti į piliečius orientuotų inovacijų, skaidrumo ir dalyvavimo veiksmingumą.

Užduotys

2.1 užduotis – Projekto kodo gairės

2.2 užduotis – EDTE etinė sistema

2.3 užduotis – EDTE sistema, pagrįsta lytimi ir įtraukimu

2.4 užduotis – RRI ir atviraisiais mokslais pagrįsta EDTE sistema

Pristatymas 

D2.1 – Projekto kodo gairės

D2.2 – Baltoji knyga apie etiškas sveikatos ir priežiūros sistemas

D2.3 – Baltoji knyga apie lytimi pagrįstas ir įtraukias sveikatos ir priežiūros sistemas

D2.4 – Baltoji knyga apie į RRI orientuotas ir atviro mokslo sveikatos ir priežiūros sistemas

Klinikinis ir psichosocialinis fenotipų nustatymas

 

Tikslas 

Šiuo darbo paketu siekiama įvertinti į endometriozę panašių simptomų paplitimą ir geografinį pasiskirstymą Danijoje ir Škotijoje. Tai apima moterų, kurios praneša apie endometriozei panašius simptomus, fenotipo aprašymo kūrimą ir palyginimą moterims, kurioms diagnozuota ir nediagnozuota endometriozė. Bus įvertintos diagnostikos delsimo pasekmės sveikatai ir visuomenei asmeniui ir visuomenei.

Užduotys 

3.1 užduotis – Pradinio klausimyno kūrimas ir patvirtinimas

3.2 užduotis – Paplitimo ir geografinio pasiskirstymo tyrimas

3.3 užduotis – Su diagnostikos vėlavimu susijusios pasekmės

Pristatymas 

D3.1 – Pradinis klausimynas

Rizikos klasifikatorius ir biologiniai potipiai

 

Tikslas 

Šio darbo paketo tikslas – nustatyti potipiui būdingus rizikos veiksnius ir sužinoti apie galimus naujus narkotikų taikinius arba narkotikų pakartotinio panaudojimo galimybes. Tai bus daroma patvirtinant ir tobulinant biologinius potipius dviejose nepriklausomose grupėse. Remiantis didelės raiškos endometrioze sergančių žmonių stratifikacija, naudojant SMOP, bus sukurtos ir demonstruojamos dvi klinikinių sprendimų palaikymo priemonės: 

1. rizikos stratifikavimo priemonė, kuri naudoja genus, kad suskirstytų moteris į didelės ir mažos rizikos susirgti endometrioze, 

2. kelių žymenų parašas, galintis atskirti biologinius potipius ir gali palengvinti bendrų sprendimų priėmimą bei nukreipti endometriozės gydymo pasirinkimą kartu su kita informacija.

Užduotys

4.1 užduotis – Rizikos klasifikatorius

4.2 užduotis – nustatyti endometriozės potipius

4.3 užduotis – Patvirtinkite ir patikslinkite endometriozės potipius nepriklausomose grupėse

4.4 užduotis – Klinikinių sprendimų palaikymo (CDS) įrankiai

Pristatymas 

D4.1 – Rizikos klasifikatorius

D4.2 – Biologiniai žymenys

D4.3 – Potipio charakteristikos

D4.4 – Klinikinių sprendimų palaikymo priemonės

Skaitmeninis sveikatos stebėjimas ir Lucy programa

 

Tikslas 

WP5 tikslas – nustatyti su endometrioze susijusius gyvenimo būdo ir aplinkos veiksnių modelius Danijoje, Vengrijoje, Škotijoje ir Švedijoje. FEMaLE mobiliosios sveikatos programėlė, sukurta iš esamos Lucy programėlės, bus naudojama stebint savarankiškai praneštą endometriozę, psichinę (pvz., stresą, nerimą ir depresiją) ir fizinį aktyvumą bei aplinkos veiksnius, siekiant klasifikuoti bet kokius elgesio modelius, pagrindžiančius klinikines apraiškas. žmonių, sergančių endometrioze, susijusia su stresu ir nevaisingumu bei mitybos ir kitais gyvenimo būdo veiksniais. Pagrindinis rezultatas bus pacientų profilių ir struktūrinių klinikinių duomenų kūrimas.

Užduotys 

5.1 užduotis – išverskite ir patvirtinkite Lucy programėlę Danijoje, Škotijoje ir Švedijoje

5.2 užduotis – išilginis tyrimas, kurį palengvino Lucy programėlė

5.3 užduotis – Sukurkite mitybos ir gyvenimo būdo modulį

5.4 užduotis – SMOP sukurtas paciento rizikos profilis

Pristatymas 

D.5.1 – „Lucy“ programos vertimas

D5.2 – Lucy App pradinio klausimyno modulis

D5.3 – „Lucy App“ dietinis modulis

D5.4 – „Lucy App“ gyvenimo būdo modulis

D5.5 – Bendras paciento profilis

Chirurginis fenotipų nustatymas naudojant mašininį mokymąsi

 

Tikslas 

Šiuo darbo paketu siekiama sukurti kompiuterinio matymo įrankį, kuris įgalintų automatiškai ir objektyviai patvirtinti diagnozę bei įvertinti laparoskopijos metu įvertintą endometriozės stadiją ir išplitimą. Tik visiškas standartizavimas, naudojant skaitmeninį įrankį, leis atlikti patikimą galutinį įvertinimą. Chirurgų atliktų laparoskopinių vaizdų anotacija leis mašininio mokymosi technologijai automatizuoti specifinio endometriozės balo įvertinimą. Algoritmas bus integruotas į SurgAR programinę įrangą, kad būtų galima realiu laiku įvertinti r-ASRM balą. r-ASRM balas, gautas naudojant išmokytą algoritmą, bus lyginamas su balu, kurį rankiniu būdu nustato patyrę chirurgai, kad patvirtintų algoritmą ir skaitmeninį įrankį.

Užduotys 

6.1 užduotis – vaizdo įrašų su metaduomenimis rinkimas

6.2 užduotis – Laparoskopinių vaizdo įrašų anotacija

6.3 užduotis – gilaus mokymosi algoritmo kūrimas automatiniam r-ASRM klasifikavimui

6.4 užduotis – Algoritmo vertinimas realiu laiku

6.5 užduotis – Klinikinis algoritmo patvirtinimas

Pristatymas 

D.6.1 – Laparoskopinių dikomizuotų vaizdo įrašų duomenų rinkinys

D.6.2 – Laparoskopinių semantinių anotuotų vaizdų duomenų rinkinys

D.6.3 – Gilaus mokymosi algoritmas, skirtas automatiškai nustatyti endometriozės stadiją

D.6.4 – Kompiuterinė vizija pagrįsta programinė įranga, skirta endometriozės įvertinimui realiuoju laiku

Papildyta realybė, siekiant pagerinti laparoskopinę chirurgiją

 

Tikslas 

Šiuo darbo paketu siekiama sukurti kompiuterinio matymo įrankį, kuris įgalintų automatiškai aptikti padalijimo plokštumą aplink endometriozinį pažeidimą, o tam reikia ilgametės patirties. Tik visiškas šio nustatymo standartizavimas naudojant giluminiu mokymusi pagrįstą skaitmeninį įrankį leis sukurti patikimą automatinį realaus laiko nustatymą. Šiuo tikslu būtinas didelis laparoskopinis anotuotų vaizdų duomenų rinkinys (kaip WP6). Tai apima įvairių tipų chirurgus, kurie atliks anotaciją operacijos metu ir po jos.

Algoritmas bus integruotas į SurgAR programinę įrangą, kad būtų galima naudoti realaus laiko papildytos realybės orientavimo įrankį, padedantį chirurgui rasti padalijimo plokštumas aplink pažeidimą. Tai palengvina visišką ligos, ypač gilios endometriozės, pašalinimą.

Užduotys 

7.1 užduotis – vaizdo įrašų su metaduomenimis rinkimas

7.2 užduotis – Semantinė laparoskopinių vaizdo įrašų anotacija

7.3 užduotis – Giluminio mokymosi algoritmas, skirtas automatiniam padalijimo plokštumos aptikimui

7.4 užduotis – papildyta realybė, skirta chirurgams nukreipti realiu laiku laparoskopiniame ekrane

7.5 užduotis – SurgAR programinės įrangos algoritmo integravimas ir klinikinis patvirtinimas

Pristatymas 

D.7.1 – Laparoskopinių dikomizuotų vaizdo įrašų duomenų rinkinys

D.7.2 – Laparoskopinių semantinių anotuotų vaizdų duomenų rinkinys

D.7.3 – Giluminio mokymosi algoritmas, skirtas automatiškai nustatyti padalijimo plokštumą

D.7.4 – Kompiuterinė vizija pagrįsta programinė įranga, skirta endometriozės chirurgijai realiuoju laiku

Savitvarkos programa

 

Tikslas 

Šiuo darbo paketu siekiama užkirsti kelią lėtinio skausmo problemų vystymuisi, mokant pacientus, kaip valdyti ir sumažinti neigiamus fizinius, psichologinius ir socialinius simptomus, skatinant įgūdžių įgijimą ir adaptyvaus elgesio pokyčius. Galiausiai tai gali pagerinti bendrą endometrioze sergančių žmonių gyvenimo kokybę.

Užduotys 

8.1 užduotis – Internetinių modulių kūrimas ir galimybių testavimas

8.2 užduotis – atsitiktinių imčių kontroliuojamo tyrimo atlikimas

8.3 užduotis – Programos vertimai

8.4 užduotis – programos diegimas modifikuotoje Lucy programėlėje

Pristatymas 

D8.1 – bandomoji MY-ENDO versija

D8.2 – patvirtintos angliškos ir vengriškos MY-ENDO versijos

D.8.3 – „Lucy App“ MY-ENDO modulis

Sklaida, komunikacija ir sinergija

 

Tikslas

Šiuo darbo paketu siekiama užtikrinti viešą projekto rezultatų atskleidimą taikant į poveikį pagrįstą strategiją, daugiausia dėmesio skiriant tam, kad tam tikrais etapais būtų skatinamas impulsas, sąveikaujant su kitais sveikatos ir priežiūros bei visuomeniniais renginiais, iniciatyvomis ir projektais. Taip pat WP9 sugalvos ir įgyvendins struktūrizuotą strateginių ir tikslinių priemonių sistemą, skirtą sklaidos veiksmams viešinti įvairioms ir visapusiškoms tikslinėms auditorijoms. WP9 sistema apima rezultatų sklaidą, komunikacijos panaudojimą ir sinergiją bei plėtojama naudojant dvipusius mainų mechanizmus, skatinamus informacijos iš projekto FEMaLE perdavimo ir tikslinių auditorijų įsisavinimo į projekto FEMaLE integravimą.

Užduotys

9.1 užduotis – Sklaidos ir komunikacijos strategija ir priemonės

9.2 užduotis – Sinergijos veiksmų planas

9.3 užduotis – Komunikacijos įgyvendinimas ir valdymas

9.4 užduotis – Sklaidos įgyvendinimas ir valdymas

9.5 užduotis – Inovacijų ir intelektinės nuosavybės valdymas

9.6 užduotis – Rezultatų panaudojimo planas ir įgyvendinimas

Pristatymas 

D.9.1 – Sklaidos, panaudojimo, komunikacijos ir sinergijos strategija

D.9.2 – Sklaidos paketas

D.9.3 – Sinergijos veiksmų planas

D.9.4 – Inovacijų ir intelektinės nuosavybės valdymo planas ir ataskaitų teikimas

D.9.5 – Rezultatų panaudojimo planas

Valdymas, finansai, rizika ir kokybė

 

Tikslas 

Šis darbo paketas sukuria „Lean-Agile“ projektų valdymo sistemą, kuri suskirsto kūrimo procesą į susiaurintas iteracijas, kad būtų lengviau priimti sprendimus ir spręsti problemas. WP10 koordinuoja viso projekto įgyvendinimą, užtikrindama, kad ištekliai būtų paskirstomi pagal rezultatus, derindami veiklos kalendorių pagal projekto įgyvendinimo realijas ir efektyviai atsiskaitydami visoms komandoms / partneriams. WP10 užtikrina patikimą ir skaidrią žinių valdymo bazę, taikydama randamų, prieinamų, sąveikių ir pakartotinai naudojamų duomenų (FAIR) principus, kad būtų optimizuotas visų partnerių įsitraukimas, pasiekiamumas ir erdvė bendrauti. WP10 kuriama laikantis lyčių lygybės ir etikos požiūrio. WP10 pristato „Correlate FEMALE“ – pritaikytą programinę įrangą kaip paslaugą (SaaS), suteikiančią vartotojams akimirksniu skaidrų ir papildytą sluoksnį virš kito internetinio ir veiksmingo turinio, failų ir puslapių, saugomų nesusietose ir išsklaidytose privačiose ir viešosiose internetinėse platformose. WP10 sukuria projekto etikos reikalavimų formuluotę. WP10 užtikrina projekto etikos reikalavimų sistemą, kuri yra asmens duomenų tvarkymo gairės, per visą projekto laikotarpį stebimos įvairių valdymo forumų ir projekto etikos vadovo veiklos.

Užduotys

10.1 užduotis – Projekto valdymo ir įgyvendinimo strategija bei priemonės

10.2 užduotis – Projekto koordinavimas ir partnerystės vidinė komunikacija

10.3 užduotis – Pažangos stebėjimas, kokybės kontrolė ir ataskaitų teikimas

10.4 užduotis – Administracinis ir finansinis valdymas

10.5 užduotis – Duomenimis pagrįsta skaitmeninio valdymo platforma

10.6 užduotis – Žinių valdymas

Pristatymas

D.10.1 – Projekto valdymo ir įgyvendinimo strategija (konfidenciali ataskaita)

D.10.2 – Pažangos stebėjimas, kokybės kontrolė ir trumpos informacijos (konfidencialios ataskaitos)

D.10.3 – Administravimo ir finansų valdymo trumpos žinios (konfidencialios ataskaitos)

D.10.5 – Žinių valdymo gairės ir santraukos (konfidencialios ataskaitos)

 

D.10.22 – Duomenimis pagrįsta skaitmeninio valdymo platforma M3

D.10.23 – Duomenimis pagrįsta skaitmeninio valdymo platforma M11

D.10.33 – Moterų svetainė