Tööpaketid

Nihkepõhine tegevus- ja jätkusuutlikkuse plaan

 

Eesmärk 

Selle tööpaketi eesmärk on tagada projekti tõhus mõju, mille eesmärk on luua süsteem endometrioosi varajaseks diagnoosimiseks ja raviks. WP1 raames tehtavad tegevused esitavad mõjumeetmete strateegia ja plaani, et tagada selle eesmärgi täielik saavutamine, võimaldades kohandada, soodustada ja täiustada kõigi teiste töörühmade raames välja töötatud tegevusi eelnimetatud meetme mõju seire ja hindamise (IMA) kaudu muudatuste tegemiseks. WP1 kindlustab toimingute, metoodikate ja eeldatavate tulemuste vahelise vastavusse viimise, kaasates riski- ja muudatusplaanid. Lisaks prognoosib ja iseloomustab WP1 esialgselt kavandamata täiendavaid tulemusi ning uurib nende teostatavust ilma täiendavate ressurssideta. Tõenäoliselt soodustavad kõik muud töörühmad ja töörühmad 1 sünergiat ja koostöömehhanisme. WP1 loob sünergiat võrreldavate IMA protsessidega muudest allikatest (nt EL-i rahastatud projektid jne). Kokkuvõttes tagab WP1, et kõik tegevused vastavad tõhusalt igale üleskutse viiele eeldatavale mõjule (CEI) pideva, süsteemse ja digitaalse mõju jälgimise ja hindamise (IMA) protsessiga, mis loob endometrioosihäirete indikaatorid ja teabelehtede vahendid.

Ülesanded

Ülesanne 1.1 – Koostage projekti mõjutegevuse strateegia 

Ülesanne 1.2 – Kuluefektiivsete IMA meetodite väljatöötamine ja katsetamine

Saadetised 

D1.1 – Projekti mõju tegevusstrateegia

D1.2 – kulutõhusad IMA meetodid

D1.3 – kõik WP IMA aruanded M6

D1.4 – kõik WP IMA aruanded M12

Eetika, sugu, kaasatus, RRI ja avatud teadus

 

Eesmärk 

Selle tööpaketi põhieesmärk on pakkuda terviklikku raamistikku, et tagada projekti arendamine ja tulemused on kooskõlas Euroopa Liidu ideega kaasavast, uuenduslikust ja peegeldavast ühiskonnast. WP loob mõttetegevusi ja arutelusid kodanike vajaduste ja tegelikkuse, väärtuste ja ootuste üle innovatsiooni, poliitika ja avalike suhete ning teatud määral ka teadus- ja arendustegevuse üle. Uuritakse põhivaldkondi, mis ühendavad sotsiaal- ja humanitaarteadusi põhiprintsiipe, eetikat, soolisi lähenemisviise, kaasamist, RRI-d ja avatud teadust, et töötada välja läbipaistev ja eetiline raamistik, mis aitab kaasa endometrioosi (EDTE) varasele diagnoosimisele ja ravile sotsiaal- ja humanitaarteaduste vaatenurgast. nt rahvatervis elu jooksul, kultuuriliselt tundlikud elanikkonna terviseprogrammid, kogukonnapõhised osalusuuringud, bioeetika, ebavõrdsus, avalikkuse kaasamine jne.

Kokkuvõttes on WP2 eesmärk ületada EDTE tõkked, mis on seotud ühiskonnaga laiemalt, et edendada kodanikukeskse innovatsiooni, läbipaistvuse ja osalemise tõhusust.

Ülesanded

Ülesanne 2.1 – Projekti koodi juhised

Ülesanne 2.2 – EDTE eetiline raamistik

Ülesanne 2.3 – EDTE soopõhine ja kaasamisel põhinev raamistik

Ülesanne 2.4 – RRI ja avatud teaduste juhitud raamistik EDTE jaoks

Saadetised 

D2.1 – Projekti koodi juhised

D2.2 – Valge raamat eetiliste tervishoiu- ja hooldussüsteemide kohta

D2.3 – Valge raamat soopõhiste ja kaasavate tervishoiu- ja hooldussüsteemide kohta

D2.4 – Valge raamat RRI-le orienteeritud ja avatud teaduse tervishoiu- ja hooldussüsteemide kohta

Kliiniline ja psühhosotsiaalne fenotüüpimine

 

Eesmärk 

Selle tööpaketi eesmärk on hinnata endometrioositaoliste sümptomite levimust ja geograafilist jaotumist Taanis ja Šotimaal. See hõlmab nende naiste fenotüübi kirjelduse väljatöötamist ja võrdlemist, kes teatavad endometrioosilaadsetest sümptomitest nii naistel, kellel on endometrioosi diagnoos kui ka ilma. Hinnatakse diagnoosi hilinemise tervisega seotud ja sotsiaalseid tagajärgi üksikisikule ja ühiskonnale.

Ülesanded 

Ülesanne 3.1 – Baasküsimustiku väljatöötamine ja valideerimine

Ülesanne 3.2 – levimuse ja geograafilise leviku uuring

Ülesanne 3.3 – diagnostika viivitusega seotud tagajärjed

Saadetised 

D3.1 – lähteküsimustik

Riskiklassifikaator ja bioloogilised alatüübid

 

Eesmärk 

Selle tööpaketi eesmärk on tuvastada alatüübispetsiifilised riskitegurid ja saada ülevaade võimalikest uutest ravimite sihtmärkidest või ravimite taaskasutamise võimalustest. Seda tehakse bioloogiliste alatüüpide valideerimise ja täpsustamise teel kahes sõltumatus kohordis. Tuginedes endometrioosiga inimeste kõrge eraldusvõimega kihistumisele, kasutades SMOP-i, töötatakse välja ja demonstreeritakse kahte kliiniliste otsuste toetamise vahendit: 

1. riskide stratifitseerimise tööriist, mis kasutab geene, et liigitada naised kõrge ja madala riskiga endometrioosiks, 

2. mitme markeriga signatuur, mis suudab eristada bioloogilisi alatüüpe ja millel on potentsiaal hõlbustada jagatud otsuste tegemist ja suunata endometrioosi ravi valikut koos muu teabega.

Ülesanded

Ülesanne 4.1 – Riskiklassifikaator

Ülesanne 4.2 – Tehke kindlaks endometrioosi alatüübid

Ülesanne 4.3 – Endometrioosi alatüüpide kinnitamine ja täpsustamine sõltumatutes kohortides

Ülesanne 4.4 – kliiniliste otsuste toe (CDS) tööriistad

Saadetised 

D4.1 – Riskiklassifikaator

D4.2 – Bioloogilised markerid

D4.3 – Alatüübi omadused

D4.4 – Kliiniliste otsuste toetamise tööriistad

Digitaalne terviseseire ja Lucy rakendus

 

Eesmärk 

WP5 eesmärk on tuvastada endometrioosiga seotud elustiili- ja keskkonnategurid Taanis, Ungaris, Šotimaal ja Rootsis. Mobiilset terviserakendust FEMaLE, mis on koostatud olemasolevast Lucy rakendusest, kasutatakse enesest teatatud endometrioosi, vaimse (nt stress, ärevus ja depressioon) ning füüsilise aktiivsuse ja keskkonnategurite jälgimiseks, et klassifitseerida kliiniliste ilmingute aluseks olevad käitumismustrid. stressi ja viljatuse probleemide ning toitumis- ja muude elustiili teguritega seotud endometrioosiga inimesed. Peamine väljund on patsientide profiilide ja struktureeritud kliiniliste andmete väljatöötamine.

Ülesanded 

Ülesanne 5.1 – tõlkige ja kinnitage Lucy rakendus Taanis, Šotimaal ja Rootsis

Ülesanne 5.2 – pikisuunaline uuring, mida hõlbustab Lucy rakendus

Ülesanne 5.3 – Toitumis- ja elustiilimooduli väljatöötamine

Ülesanne 5.4 – SMOP-i loodud patsiendi riskiprofiil

Saadetised 

D.5.1 – Lucy rakenduse tõlge

D5.2 – Lucy Appi baasküsimustiku moodul

D5.3 – Lucy rakenduse dieedimoodul

D5.4 – Lucy rakenduse elustiilimoodul

D5.5 – patsiendi globaalne profiil

Kirurgiline fenotüüpimine masinõppe abil

 

Eesmärk 

Selle tööpaketi eesmärk on välja töötada arvutinägemise tööriist, mis võimaldab automaatselt ja objektiivselt kinnitada diagnoosi ning hinnata laparoskoopia käigus hinnatud endometrioosi staadiumi ja ulatust. Ainult täielik standardimine numbrilise tööriista abil võimaldab usaldusväärset lõplikku hinnangut. Kirurgide tehtud laparoskoopiliste piltide annotatsioon võimaldab masinõppetehnoloogial automatiseerida endometrioosi spetsiifilise skoori hindamist. Algoritm integreeritakse SurgAR-i tarkvarasse, et võimaldada r-ASRM-i skoori reaalajas hinnata. Koolitatud algoritmi abil saadud r-ASRM skoori võrreldakse skooriga, mille on algoritmi ja numbrilise tööriista kinnitamiseks käsitsi määranud asjatundlikud kirurgid.

Ülesanded 

Ülesanne 6.1 – metaandmetega videote kogumine

Ülesanne 6.2 – laparoskoopiliste videote annotatsioon

Ülesanne 6.3 – süvaõppe algoritmi väljatöötamine automaatseks r-ASRM-i klassifitseerimiseks

Ülesanne 6.4 – Algoritmi hindamine reaalajas

Ülesanne 6.5 – Algoritmi kliiniline valideerimine

Saadetised 

D.6.1 – laparoskoopiliste dikomiseeritud videote andmekogum

D.6.2 – laparoskoopiliste semantiliste märkustega kujutiste andmekogum

D.6.3 – Süvaõppe algoritm endometrioosi staadiumi automaatseks määramiseks

D.6.4 – Arvutinägemispõhine tarkvara endometrioosi reaalajas hindamiseks

Liitreaalsus laparoskoopilise kirurgia parandamiseks

 

Eesmärk 

Selle tööpaketi eesmärk on luua arvutinägemise tööriist, mis võimaldab automaatselt tuvastada endometrioosi kahjustuse jaotustasandit, mis nõuab aastatepikkust kogemust. Ainult selle määramise täielik standardimine süvaõppepõhise numbrilise tööriista abil võimaldab välja töötada usaldusväärse automaatse reaalajas määramise. Selleks on kohustuslik suur laparoskoopiline annoteeritud pildiandmekogum (nagu WP6 puhul). See hõlmab erinevaid kirurge, kes teevad operatsiooni ajal ja pärast seda annotatsiooni.

Algoritm integreeritakse SurgAR-i tarkvarasse, et võimaldada reaalajas liitreaalsuse juhtimistööriista, mis aitab kirurgil leida kahjustuse ümber paiknevad jaotustasandid. See hõlbustab haiguse, eriti sügava endometrioosi täielikku ekstsisiooni.

Ülesanded 

Ülesanne 7.1 – metaandmetega videote kogumine

Ülesanne 7.2 – laparoskoopiliste videote semantiline annotatsioon

Ülesanne 7.3 – Süvaõppe algoritm, mis on pühendatud jaotustasandi automaatsele tuvastamisele

Ülesanne 7.4 – liitreaalsus, et juhendada kirurge reaalajas laparoskoopilisel ekraanil

Ülesanne 7.5 – SurgAR tarkvaras algoritmi integreerimine ja kliiniline valideerimine

Saadetised 

D.7.1 – laparoskoopiliste dikomiseeritud videote andmekogum

D.7.2 – laparoskoopiliste semantiliste märkustega kujutiste andmekogum

D.7.3 – süvaõppe algoritm jaotustasandi automaatseks määramiseks

D.7.4 – Arvutinägemisel põhinev tarkvara endometrioosi reaalajas juhitud operatsioonide jaoks

Enesejuhtimise programm

 

Eesmärk 

Selle tööpaketi eesmärk on ennetada krooniliste valuprobleemide teket, õpetades patsientidele, kuidas juhtida ja vähendada negatiivseid füüsilisi, psühholoogilisi ja sotsiaalseid sümptomeid, julgustades oskuste omandamist ja kohanemisharjumuste muutusi. Lõppkokkuvõttes võib see parandada endometrioosiga inimeste üldist elukvaliteeti.

Ülesanded 

Ülesanne 8.1 – Interneti-moodulite väljatöötamine ja teostatavustest

Ülesanne 8.2 – Randomiseeritud kontrollitud uuringu läbiviimine

Ülesanne 8.3 – Programmi tõlked

Ülesanne 8.4 – programmi rakendamine muudetud Lucy rakendusse

Saadetised 

D8.1 – MY-ENDO pilootversioon

D8.2 – MY-ENDO valideeritud inglis- ja ungarikeelsed versioonid

D.8.3 – Lucy rakenduse MY-ENDO moodul

Levitamine, suhtlus ja sünergia

 

Eesmärk

Selle tööpaketi eesmärk on tagada projekti tulemuste avalikustamine mõjupõhise strateegia abil, keskendudes konkreetsetes etappides hoogu andmisele sünergia kaudu teiste tervishoiu ja hoolekande ning ühiskonnaga seotud sündmuste, algatuste ja projektidega. Samuti kavandab ja rakendab WP9 strateegiliste ja sihipäraste meetmete struktureeritud raamistikku levitamismeetmete tutvustamiseks mitmekesise ja laiaulatusliku sihtrühma jaoks. WP9 raamistik hõlmab tulemuste levitamist, kommunikatsiooni kasutamist ja sünergiat ning areneb koos kahesuunaliste vahetusmehhanismidega, mis on ajendatud teabe edastamisest projektist FEMaLE ja sihtrühmadelt projekti FEMaLE integreerimiseks.

Ülesanded

Ülesanne 9.1 – Levitamis- ja kommunikatsioonistrateegia ja -vahendid

Ülesanne 9.2 – Sünergia tegevuskava

Ülesanne 9.3 – Kommunikatsiooni rakendamine ja juhtimine

Ülesanne 9.4 – Levitamise rakendamine ja juhtimine

Ülesanne 9.5 – Innovatsioon ja intellektuaalomandi juhtimine

Ülesanne 9.6 – Tulemuste kasutamise plaan ja rakendamine

Saadetised 

D.9.1 – Levitamise, kasutamise, kommunikatsiooni ja sünergia strateegia

D.9.2 – Levitamispakett

D.9.3 – Sünergia tegevuskava

D.9.4 – Innovatsiooni ja intellektuaalomandi halduskava ja aruandlus

D.9.5 – Tulemuste kasutamise plaan

Juhtimine, finants, risk ja kvaliteet

 

Eesmärk 

See tööpakett loob Lean-Agile'i projektijuhtimise raamistiku, mis eraldab arendusprotsessi kitsendatud iteratsioonideks, et hõlbustada otsuste tegemist ja probleemide lahendamist. WP10 koordineerib projekti rakendamist tervikuna, tagades ressursside tulemuspõhise jaotuse, viimistledes tegevuste kalendrit vastavalt projekti rakendamise tegelikkusele ja andes tõhusalt aru kõikidele meeskondadele/partneritele. WP10 tagab usaldusväärse ja läbipaistva teadmushalduse baastaseme, järgides leitavate, juurdepääsetavate, koostalitlusvõimeliste ja korduvkasutatavate andmete (FAIR) põhimõtteid, et tagada kõigi partnerite kaasamise optimeeritud kaasamine, juurdepääsetavus ja suhtlemisruum. WP10 arendamisel lähtutakse soolisest võrdõiguslikkusest ja eetilisest lähenemisviisist. WP10 pakub Correlate FEMALE, kohandatud tarkvara teenusena (SaaS), mis annab kasutajatele kohese läbipaistva ja täiustatud kihi muu võrgusisu, failide ja lehtede kohal, mis on salvestatud ühendamata ja hajutatud privaatsetele ja avalikele võrguplatvormidele. WP10 loob projekti eetikanõuete sõnastuse. WP10 kindlustab projekti eetikanõuete raamistiku, mis on juhised isikuandmete haldamiseks, mida jälgivad kogu projekti vältel erinevate juhtimisfoorumite tegevused ja projekti eetikajuht.

Ülesanded

Ülesanne 10.1 – Projektijuhtimise ja elluviimise strateegia ja tööriistad

Ülesanne 10.2 – Projekti koordineerimine ja partnerluse sisekommunikatsioon

Ülesanne 10.3 – Eduseire, kvaliteedikontroll ja aruandlus

Ülesanne 10.4 – Haldus- ja finantsjuhtimine

Ülesanne 10.5 – andmepõhine digitaalhaldusplatvorm

Ülesanne 10.6 – Teadmusjuhtimine

Saadetised

D.10.1 – projektijuhtimise ja rakendamise strateegia (konfidentsiaalne aruanne)

D.10.2 – Edenemise jälgimine, kvaliteedikontroll ja lühikirjeldused (konfidentsiaalsed aruanded)

D.10.3 – Haldus- ja finantsjuhtimise juhendid (konfidentsiaalsed aruanded)

D.10.5 – Teadmusjuhtimise juhised ja lühikirjeldused (konfidentsiaalsed aruanded)

 

D.10.22 – andmepõhine digitaalhaldusplatvorm M3

D.10.23 – andmepõhine digitaalhaldusplatvorm M11

D.10.33 – NAISTE veebisait