Privaatsuspoliitika

 

Selles privaatsuspoliitikas annab veebisaidi haldaja ("meie" või "meie") teavet selle kohta, kuidas me kogume, kasutame, avaldame ja edastame oma veebisaidi külastajate ("teie") isikuandmeid naiste veebisaidi kaudu, mis on saadaval aadressil https://findingendometriosis.eu/ (“Sait”). „Isikuandmed” on mis tahes andmed, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga.

 

I Teave, mida kogume ja kuidas me seda kasutame

  1. Teave, mida kogume otse teilt

Võta meiega ühendust: võite esitada meile isikuandmeid, kui suhtlete meiega saidi kaudu.
Infoleht: Võite esitada meile isikuandmeid, kui tellite FEMaLe projekti uudiskirja.

  1. Teave, mida kogume automaatselt

Kasutame küpsiseid, et koguda automaatselt teavet veebisaidi kasutajate kohta, kui nad meie saidil navigeerivad. Saate küpsiseid lubada, keelata või kustutada oma Interneti-brauseri kaudu. Selleks järgige oma brauseri juhiseid. Kui aga otsustate küpsised keelata, ei pruugi mõned meie saidi funktsioonid korralikult töötada.

 

II Kuidas me teie teavet avaldame

Me ei müü ega avalda muul viisil teie kohta kogutavaid isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas või nagu me teile isikuandmete kogumise ajal avaldame.

Võime teie isikuandmeid avaldada järgmistel juhtudel:

  • Võime jagada teie isikuandmeid oma projekti uurimismeeskonnaga, kellele on meie isikuandmete avaldamine hindamise eesmärgil mõistlikult vajalik või soovitav.
  • Võime jagada teie isikuandmeid kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega, kes osutavad teenuseid meie nimel. Need kolmandad osapooled võivad omada juurdepääsu teie isikuandmetele või neid töödelda osana meile teenuste osutamisest. Võime säilitada ja avaldada teie isikuandmeid, kui seda nõuab seadus või heauskselt uskudes, et selline toiming on vajalik kohaldatavate seaduste järgimiseks, vastuseks kohtumäärusele, kohtu- või muule valitsuse kutsele, orderile või taotlusele, või teha muud koostööd õiguskaitseorganitega või teiste valitsusasutustega.
  • Samuti jätame endale õiguse säilitada ja avaldada teie isikuandmeid, mis meie arvates on heas usus asjakohased või vajalikud, et (i) võtta ettevaatusabinõusid vastutuse vastu, (ii) kaitsta ennast või teisi pettuse, kuritahtliku või ebaseadusliku kasutamise või tegevuse eest. , (iii) uurida ja kaitsta end kolmandate osapoolte nõuete või väidete eest, (iv) kaitsta saidi turvalisust või terviklikkust ja mis tahes rajatisi või seadmeid, mida saidi kättesaadavaks tegemiseks kasutatakse, või (v) kaitsta meie vara või muud õiguslikku õigused (sealhulgas, kuid mitte ainult meie lepingute jõustamine) või teiste õigused, vara või turvalisus.

Lisaks võime koguda, kasutada ja jagada anonüümseid andmeid, näiteks statistilist teavet saidi kasutamise kohta.

 

III Lingid teistele veebisaitidele

Sait sisaldab linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, mida veebisaidi administraator ei halda. Kõigile isikuandmetele, mida te kolmandate osapoolte veebisaitidel esitate, kehtivad nende kolmandate isikute privaatsuspoliitikad. Me ei vastuta selliste kolmandate osapoolte veebisaitide tavade ja poliitikate eest.

 

IV Infoturve

Kasutame organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid, mille eesmärk on kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, volitamata avaldamise või juurdepääsu eest või mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

 

V Teie õigused

Vastavalt kohaldatavale õigusele võib teil olla õigus taotleda juurdepääsu teie kohta säilitatavatele Isikuandmetele ja saada teavet nende kohta, uuendada ja parandada oma isikuandmete ebatäpsusi ning lasta isikuandmed vastavalt vajadusele blokeerida või kustutada. Samuti võib teil olla õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele ja igal ajal tagasi võtta nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmetele juurdepääsu õigust võivad teatud juhtudel piirata kohalikud seadused. Pange tähele, et te ei pruugi saada kasu kõigist saidi funktsioonidest, kui taotlete oma isikuandmete kustutamist, vaidlustate või võtate tagasi nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Võite meie suhtlusest loobuda meie saadetud teadetes esitatud vahendite kaudu või võttes meiega ühendust allpool näidatud viisil. Kui soovite oma õigusi kasutada või nõusoleku tagasi võtta, võtke meiega ühendust käesoleva poliitika lõpus toodud viisil.

 

VI Selle privaatsuspoliitika värskendused

Võime teha selles privaatsuspoliitikas perioodiliselt muudatusi, mille postitame sellele lehele ilma ette teatamata. Nimetame selles privaatsuspoliitikas viimase versiooni kuupäeva. Kõik muudatused jõustuvad alates sellest kuupäevast. Kui aga selle privaatsuspoliitika mis tahes muudatused muudavad oluliselt teie siinseid õigusi või kohustusi, teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid muudatusest ja saada teie nõusolekut, kui seda nõuab kohaldatav seadus või muul viisil sobivaks peame.

 

VII Kuidas meiega ühendust võtta

Veebilehe haldaja on isik, kes vastutab saidil kogutud isikuandmete eest. Kui soovite oma õigusi kasutada või kui teil on küsimusi kogutavate isikuandmete kohta, võite saata meile e-kirja, kasutades vormi „Võtke meiega ühendust“.