Zásady ochrany osobních údajů

 

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů správce webových stránek („my“ nebo „nás“) poskytuje informace o tom, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a přenášíme osobní údaje od návštěvníků našich webových stránek („vy“) prostřednictvím webových stránek pro ženy dostupné na adrese https://findingendometriosis.eu/ („Stránky“). „Osobní údaje“ jsou jakékoli údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby.

 

I Informace, které shromažďujeme a jak je používáme

  1. Informace, které shromažďujeme přímo od vás

Kontaktujte nás: Můžete nám poskytnout osobní údaje, když s námi komunikujete prostřednictvím webu.
Zpravodaj: Osobní údaje nám můžete poskytnout, když se přihlásíte k odběru Newsletteru projektu FEMaLe.

  1. Informace, které shromažďujeme automaticky

Soubory cookie používáme k automatickému shromažďování informací o uživatelích webových stránek, když se pohybují na našich stránkách. Soubory cookie můžete povolit, zakázat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Chcete-li to provést, postupujte podle pokynů vašeho prohlížeče. Pokud se však rozhodnete soubory cookie zakázat, některé funkce našich stránek nemusí fungovat správně.

 

II Jak zveřejňujeme vaše informace

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, neprodáváme ani jinak nezveřejňujeme, s výjimkou případů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo těch, které vám sdělíme v době shromažďování osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit za následujících okolností:

  • Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci výzkumného týmu našeho projektu, kterému je přiměřeně nutné nebo žádoucí, abychom vaše osobní údaje zpřístupnili za účelem provedení hodnocení.
  • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb třetích stran, kteří poskytují služby naším jménem. Tyto třetí strany mohou mít přístup k vašim osobním údajům nebo je zpracovávat v rámci poskytování služeb pro nás. Můžeme uchovat a zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro dodržení platných zákonů, v reakci na soudní příkaz, soudní nebo jiné vládní předvolání, příkaz nebo žádost, nebo jinak spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními orgány.
  • Vyhrazujeme si také právo uchovávat a zveřejňovat vaše osobní údaje, o kterých se v dobré víře domníváme, že jsou vhodné nebo nezbytné k (i) přijetí opatření proti odpovědnosti, (ii) ochraně nás nebo ostatních před podvodným, zneužívajícím nebo nezákonným použitím nebo činností , (iii) vyšetřovat a bránit se proti jakýmkoli nárokům nebo obviněním třetích stran, (iv) chránit bezpečnost nebo integritu stránek a jakýchkoli zařízení nebo zařízení používaných ke zpřístupnění stránek nebo (v) chránit náš majetek nebo jiné právní předpisy práva (včetně mimo jiné vymáhání našich smluv) nebo práva, majetek nebo bezpečnost ostatních.

Kromě toho můžeme shromažďovat, používat a sdílet anonymní údaje, jako jsou statistické informace o používání stránek.

 

III Odkazy na jiné webové stránky

Stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou spravovány správcem webu. Jakékoli osobní údaje, které poskytnete na webových stránkách třetích stran, podléhají zásadám ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Nejsme zodpovědní za postupy a zásady takových webových stránek třetích stran.

 

IV Informační bezpečnost

Používáme organizační a technická bezpečnostní opatření, která jsou určena k ochraně vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem nebo jinou nezákonnou formou zpracování.

 

V Vaše práva

V souladu s platnými právními předpisy můžete mít právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a získat o nich informace, aktualizovat a opravovat nepřesnosti ve vašich osobních údajích a případně nechat osobní údaje zablokovat nebo vymazat. Můžete mít také právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů a kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Právo na přístup k osobním údajům může být za určitých okolností omezeno místními zákonnými požadavky. Vezměte prosím na vědomí, že pokud požádáte o vymazání svých osobních údajů, vznesete námitky nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, možná nebudete moci využívat všechny funkce stránek. Z odběru naší komunikace se můžete odhlásit prostřednictvím prostředků uvedených v námi zasílaných zprávách nebo tím, že nás kontaktujete, jak je uvedeno níže. Pokud byste chtěli uplatnit svá práva nebo odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás prostředky uvedenými v závěru těchto Zásad.

 

VI Aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů

Můžeme provádět pravidelné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, které zveřejníme na této stránce, bez upozornění. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeme datum poslední revize. Všechny změny budou účinné od tohoto data. V případě, že jakékoli úpravy těchto Zásad ochrany osobních údajů podstatně změní vaše práva nebo povinnosti vyplývající z těchto zásad, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o změně informovali, a pokud to vyžadují platné zákony nebo pokud to jinak považujeme za vhodné, získáme váš souhlas.

 

VII Jak nás kontaktovat

Správce webu je subjekt odpovědný za osobní údaje shromážděné na webu. Pokud byste chtěli uplatnit svá práva nebo máte dotazy týkající se osobních údajů, které shromažďujeme, můžete nám poslat e-mail pomocí formuláře „Kontaktujte nás“.