Integritetspolicy

 

I denna integritetspolicy tillhandahåller webbplatsadministratören ("vi" eller "oss") information om hur vi samlar in, använder, avslöjar och överför personuppgifter från våra webbplatsbesökare ("du") via den kvinnliga webbplatsen tillgänglig på https://findingendometriosis.eu/ ("Webbplats"). "Personuppgifter" är alla uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar individ.

 

I Information vi samlar in och hur vi använder den

  1. Information vi samlar in direkt från dig

Kontakta oss: Du kan förse oss med personuppgifter när du kommunicerar med oss via webbplatsen.
Nyhetsbrev: Du kan förse oss med personuppgifter när du prenumererar på FEMaLe Project Newsletter.

  1. Information vi samlar in automatiskt

Vi använder cookies för att automatiskt samla in information om webbplatsanvändare när de navigerar på vår webbplats. Du kan aktivera, inaktivera eller ta bort cookies via din webbläsare. För att göra detta, följ instruktionerna från din webbläsare. Men om du väljer att inaktivera cookies kanske vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar korrekt.

 

II Hur vi lämnar ut din information

Vi säljer eller avslöjar inte på annat sätt personuppgifter som vi samlar in om dig, förutom enligt beskrivningen i denna integritetspolicy eller som vi avslöjar till dig vid den tidpunkt då personuppgifterna samlas in.

Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom vårt projekts forskningsteam, till vilket det rimligen är nödvändigt eller önskvärt för oss att lämna ut dina personuppgifter för att kunna utföra utvärderingssyften.
  • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning. Dessa tredje parter kan ha tillgång till eller behandla dina personuppgifter som en del av att tillhandahålla tjänster till oss. Vi kan bevara och avslöja dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att följa tillämpliga lagar, som svar på ett domstolsbeslut, rättslig eller annan statlig stämning, order eller begäran, eller att på annat sätt samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter.
  • Vi förbehåller oss också rätten att bevara och avslöja dina personuppgifter som vi i god tro anser är lämpliga eller nödvändiga för att (i) vidta försiktighetsåtgärder mot ansvar, (ii) skydda oss själva eller andra från bedräglig, kränkande eller olaglig användning eller aktivitet , (iii) undersöka och försvara oss mot tredje parts anspråk eller anklagelser, (iv) skydda webbplatsens säkerhet eller integritet och alla faciliteter eller utrustning som används för att göra webbplatsen tillgänglig, eller (v) skydda vår egendom eller annan juridisk rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upprätthållande av våra avtal), eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Dessutom kan vi samla in, använda och dela anonym data såsom statistisk information om användningen av webbplatsen.

 

III Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till tredje parts webbplatser, som inte hanteras av webbplatsens administratör. Alla personuppgifter som du tillhandahåller på tredje parts webbplatser är föremål för dessa tredje parts integritetspolicy. Vi är inte ansvariga för praxis och policyer för sådana tredjepartswebbplatser.

 

IV Informationssäkerhet

Vi använder organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst eller någon annan olaglig form av behandling.

 

V Dina rättigheter

Med förbehåll för tillämplig lag kan du ha rätt att begära åtkomst till och ta emot information om de personuppgifter vi har om dig, uppdatera och korrigera felaktigheter i dina personuppgifter och få personuppgifterna blockerade eller raderade, allt efter vad som är lämpligt. Du kan också ha rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter och återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att få tillgång till personlig information kan i vissa fall begränsas av lokala lagkrav. Observera att du kanske inte kan dra nytta av alla funktioner på webbplatsen om du begär radering av dina personuppgifter, invänder mot eller återkallar ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Du kan avbryta prenumerationen på vår kommunikation via de medel som anges i de meddelanden vi skickar eller genom att kontakta oss enligt nedan. Om du vill utöva dina rättigheter eller återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på det sätt som anges i slutet av denna policy.

 

VI Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra regelbundna ändringar i denna integritetspolicy, som vi kommer att publicera på den här sidan, utan föregående meddelande. Vi kommer att ange datumet för den senaste revisionen i denna integritetspolicy. Alla ändringar träder i kraft från det datumet. I händelse av att eventuella ändringar av denna integritetspolicy väsentligt ändrar dina rättigheter eller skyldigheter enligt denna, kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om ändringen och, där så krävs enligt tillämplig lag eller som vi på annat sätt anser lämpligt, för att inhämta ditt samtycke.

 

VII Hur du kontaktar oss

Webbplatsadministratören är den enhet som är ansvarig för personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har frågor angående de personuppgifter vi samlar in, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss via formuläret "Kontakta oss".