Medvetenhet

Vad är endometrios?


Endometrios är ett vanligt tillstånd – kronisk sjukdom som drabbar så många som 10% (1 av 10) av människor i reproduktiv ålder globalt. Endometrios uppstår när vävnad som liknar livmoderslemhinnan, kallad endometrium, växer utanför livmodern, oftast i bäckenet, äggstockarna och ytan av bukhinnan. Dessa utväxter kan orsaka smärta och i vissa fall infertilitet.

Endometrios kan påverka negativt
varje aspekt av en patients dagliga liv, inklusive:


SEXUELLA RELATIONER

APTIT

ÖVNING

SOVA

EMOTIONELLT VÄLMÅENDE

SOCIALA AKTIVITETER

BARNSKYDD

ARBETE

HUSHÅLLENS PRODUKTIVITET

Det tar ett genomsnitt på 7,5 år  från symptomdebut till diagnos och behandling,
och denna diagnostiska fördröjning har en negativ inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten.

Projektets mål


FEMaLE-projektet syftar till att öka utbildning och sjukdomsmedvetenhet för patienter, vårdgivare och allmänheten för att ta bort stigma förknippat med endometrios. Det kommer att föra fram en djupare förståelse av en så komplex sjukdom som endometrios är genom evidensbaserade folkhälsokampanjer och utbildningsprogram för vårdgivare som kommer att förbättra kunskapen och ta itu med det befintliga stigmat.