Privacybeleid

 

In dit privacybeleid geeft de websitebeheerder ("wij" of "ons") informatie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen van onze websitebezoekers ("u") via de Female-website die beschikbaar is op https://findingendometriosis.eu/ ("Website"). "Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

 

I Informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken

  1. Informatie die we rechtstreeks van u verzamelen

Neem contact met ons op: U kunt ons persoonlijke gegevens verstrekken wanneer u met ons communiceert via de site.
Nieuwsbrief: U kunt ons persoonlijke gegevens verstrekken wanneer u zich aanmeldt voor de FEMaLe Project-nieuwsbrief.

  1. Informatie die we automatisch verzamelen

We gebruiken cookies om automatisch informatie over websitegebruikers te verzamelen wanneer ze op onze site navigeren. Via uw internetbrowser kunt u cookies inschakelen, uitschakelen of verwijderen. Volg hiervoor de instructies van uw browser. Als u er echter voor kiest om cookies uit te schakelen, werken sommige functies van onze site mogelijk niet correct.

 

II Hoe we uw informatie openbaar maken

We verkopen of maken geen persoonlijke gegevens bekend die we over u verzamelen, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid of zoals we aan u bekendmaken op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verzameld.

We kunnen uw Persoonsgegevens vrijgeven in de volgende omstandigheden:

  • We kunnen uw Persoonsgegevens delen binnen het onderzoeksteam van ons project, waarvoor het redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is dat wij uw Persoonsgegevens bekendmaken om evaluatiedoeleinden uit te voeren.
  • We kunnen uw Persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Deze derde partijen hebben mogelijk toegang tot uw Persoonsgegevens of verwerken deze als onderdeel van het verlenen van diensten aan ons. We kunnen uw Persoonsgegevens bewaren en vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, als reactie op een gerechtelijk bevel, gerechtelijke of andere dagvaarding, bevelschrift of verzoek van de overheid, of om anderszins samen te werken met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties.
  • We behouden ons ook het recht voor om uw Persoonsgegevens te bewaren en vrij te geven waarvan wij te goeder trouw menen dat deze gepast of noodzakelijk zijn om (i) voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, (ii) onszelf of anderen te beschermen tegen frauduleus, beledigend of onwettig gebruik of activiteit , (iii) onderzoek doen naar en ons verdedigen tegen claims of beschuldigingen van derden, (iv) de veiligheid of integriteit van de Site en alle faciliteiten of apparatuur die worden gebruikt om de Site beschikbaar te maken, beschermen, of (v) ons eigendom of andere juridische rechten (inclusief, maar niet beperkt tot, handhaving van onze overeenkomsten), of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen.

Daarnaast kunnen we anonieme gegevens verzamelen, gebruiken en delen, zoals statistische informatie over het gebruik van de Site.

 

III Links naar andere websites

De Site bevat links naar websites van derden, die niet worden beheerd door de websitebeheerder. Alle persoonlijke gegevens die u op websites van derden verstrekt, zijn onderworpen aan het privacybeleid van die derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken en het beleid van dergelijke websites van derden.

 

IV Informatiebeveiliging

We gebruiken organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, of enige andere onwettige vorm van verwerking.

 

V Uw rechten

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot en informatie te ontvangen over de Persoonsgegevens die we over u bewaren, om onjuistheden in uw Persoonsgegevens bij te werken en te corrigeren, en om de Persoonsgegevens te laten blokkeren of verwijderen, indien van toepassing. U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens en uw toestemming voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. Het recht op toegang tot persoonlijke informatie kan in sommige omstandigheden worden beperkt door lokale wettelijke vereisten. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van de Site kunt benutten als u om verwijdering van uw Persoonsgegevens verzoekt, bezwaar maakt of uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens intrekt. U kunt zich afmelden voor onze berichten via de middelen die worden verstrekt in de berichten die we sturen of door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven. Als u uw rechten wilt uitoefenen of uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via de middelen aan het einde van dit beleid.

 

VI Updates van dit privacybeleid

We kunnen periodieke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, die we zonder kennisgeving op deze pagina zullen plaatsen. We zullen in dit privacybeleid de datum van de laatste herziening aangeven. Alle wijzigingen gaan vanaf die datum in. In het geval dat wijzigingen aan dit privacybeleid uw rechten of verplichtingen hieronder wezenlijk veranderen, zullen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van de wijziging en, waar vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals we anderszins passend achten, om uw toestemming te verkrijgen.

 

VII Hoe u contact met ons kunt opnemen

De websitebeheerder is de entiteit die verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld. Als u uw rechten wilt uitoefenen of als u vragen heeft over de Persoonsgegevens die wij verzamelen, kunt u ons een e-mail sturen via het contactformulier.