Laatste aankondigingen

Bekijk de laatste gebeurtenissen in het FEMaLe-project

Onderzoek

Bekijk de laatste onderzoeksontwikkelingen

Gemeenschap

Bekijk de community rond FEMALE

Over VROUW

Endometriose vinden met behulp van machine learning is een Horizon2020-project dat zich volledig richt op het verbeteren van de diagnose, preventie en zorg bij endometriose. Het FEMaLe-project zal bruggen bouwen tussen disciplines en sectoren om genetische en epidemiologische kennis te vertalen in klinische hulpmiddelen die de besluitvorming op het gebied van diagnose en zorg ondersteunen, gericht op zowel huisartspraktijken als zeer gespecialiseerde endometrioseklinieken - allemaal via machine learning en kunstmatige intelligentie.

Doelen van het project


Bewustzijn

Het vergroten van het onderwijs en het ziektebewustzijn voor patiënten, het publiek en zorgverleners zal tijdige en nauwkeurige diagnose en behandeling vergroten, en nieuwe vorderingen mogelijk maken.

Onderzoek

De onderzoeksactiviteiten zoals het verzamelen en analyseren van gegevens en het identificeren van patronen en modellen binnen FEMaLE zullen het wetenschappelijke nut en de waarde beogen.

Innovatie

FEMaLe zal kansen creëren voor verdere verbetering van de resultaten door voorspellende biomarkers van risico, prognose en behandelingsrespons te ontwikkelen.

Bronnen


Een van de belangrijkste doelstellingen van het FEMaLe-project is het genereren van kennis.
Binnenkort verschijnen hier de publicaties van de onderzoekers van het project.

VROUWELIJKE video-uitleg


Laatste nieuws


Twitter-feed