AI

Digitale voetafdrukken

Naarmate de verzameling van gezondheidsgegevens geavanceerder wordt, laten patiënten steeds gedetailleerdere digitale voetafdrukken achter in routinematig verzamelde gezondheidsinformatie, zoals het elektronische medische dossier. Digitale voetafdrukken creëren patronen die kunnen worden geïdentificeerd en gebruikt om niet-gediagnosticeerde personen te vinden, waardoor hun tijd tot diagnose en juiste behandeling wordt versneld. Uiteindelijk kan het gebruik van gezondheidsgegevens uit het verleden om toekomstige diagnoses te stellen een groter aantal patiënten helpen:JUISTE ZORG EN BEHANDELINGMEDICATIEFOUTEN VERMINDERENVERHOGEN VAN DE VEILIGHEID VAN DE PATIËNTOPTIMALISEREN VAN DE GEZONDHEIDSUITGAVENDE LEVENSKWALITEIT VAN DE PATIËNT VERBETEREN

In het geval van endometriose is er weinig bekend over de patronen die een mogelijke diagnose zouden kunnen definiëren, waardoor individuele factoren moeilijk te herkennen zijn tijdens het diagnostische traject. Kunstmatige intelligentie en machine learning kunnen ingewikkelde, subtiele gegevenspatronen opsporen en deze complexe digitale voetafdrukken begrijpen door middel van geavanceerde, empirisch gestuurde analytische methoden om duidelijkheid te scheppen en het risico op endometriose voor een individuele patiënt te kwantificeren.

Augmented Reality

Het FEMaLe-project zal de revolutie teweegbrengen met de toepassing van Augmented Reality (AR) bij de behandeling van endometriose. Een van de belangrijkste kenmerken is de introductie van AR bij laparoscopische chirurgie in het ziekenhuis om de diagnose en chirurgische verwijdering van milde tot matige endometriose te verbeteren. We zullen kunstmatige intelligentie, big data en augmented reality gebruiken om het gezichtsvermogen van chirurgen te sturen en zo de chirurgische precisie te verbeteren door de interne anatomie van een orgaan zichtbaar te maken, waardoor chirurgische procedures effectiever, nauwkeuriger en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. FEMaLE maakt de weg vrij voor minimaal invasieve chirurgie met een potentieel grote impact op chirurgische gezondheidszorgsystemen wereldwijd en een verbeterde levenskwaliteit voor de patiënten.