Mythen/misvattingen

Overleg met uw gynaecoloog


De werkelijke prevalentie van endometriose in de algemene bevolking is nog onbekend, deels vanwege de maatschappelijke normalisatie van pijn en stigma rond menstruatieproblemen, en vanwege een gebrek aan informatie over de oorzaak ervan. Overlap in symptomatologie met andere ziekten betekent ook dat endometriose niet alleen op symptomen kan worden gediagnosticeerd. Daarom, een van de belangrijkste redenen om het bewustzijn van endometriose te vergroten, is om patiënten aan te moedigen erover te praten en gynaecologen en andere zorgverleners aan te moedigen klachten van patiënten over gerelateerde symptomen serieuzer te nemen.

Symptomen overzicht


Het meest voorkomende symptoom/probleem met endometriose is chronische pijn, wat subjectief is en iedereen ervaart het op een andere manier. Mensen met endometriose gaan er vaak van uit dat hun symptomen een normaal onderdeel van de menstruatie zijn, en wanneer ze hulp zoeken, worden ze meestal afgedaan als overreageren op normale menstruatiesymptomen. Deze hele situatie leidt tot verdere complicaties en verlenging van pijnlijke pijn. Het is echter niet ongebruikelijk dat sommige patiënten dergelijke symptomen niet hebben en tijdens het onvruchtbaarheidsbehandelingsproces de diagnose endometriose krijgen, wat hun geestelijke gezondheid in het algemeen kan aantasten.

Endometriose treft mensen tijdens de beste jaren van hun leven, een tijd waarin ze hun opleiding zouden moeten afmaken, een carrière zouden moeten beginnen en onderhouden, relaties zouden moeten opbouwen en misschien een gezin zouden moeten stichten. Dat de productiviteit van deze mensen wordt aangetast, dat hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in het gedrang komt en dat hun kansen op het stichten van een gezin afnemen, is iets wat de samenleving niet langer kan negeren.

Endometriose is een van de grootste oorzaken van onvruchtbaarheid, maar dat betekent niet dat iedereen met endometriose niet zwanger kan worden. Sommigen kunnen zwanger worden, terwijl anderen mogelijk zwanger kunnen worden met medische tussenkomst.

Het wordt tijd dat we serieus investeren in het voorkomen van deze slopende aandoening bij de volgende generatie, ook al kennen we het risico op het ontwikkelen van endometriose bij de algemene bevolking niet, noch de prognose van ziekte-agressie.