Mitler/Yanlış Kanılar

jinekoloğunuzla konuşun


Endometriozisin genel popülasyondaki gerçek prevalansı, kısmen adet sorunları etrafındaki ağrı ve damgalanmanın toplumsal olarak normalleşmesi ve buna neyin sebep olabileceğine dair bilgi eksikliği nedeniyle hala bilinmemektedir. Ayrıca semptomatolojinin diğer hastalıklarla örtüşmesi, endometriozisin yalnızca semptomlarla teşhis edilemeyeceği anlamına gelir. Öyleyse, endometriozis farkındalığının artmasının en önemli nedenlerinden biri, hastaları bu konuda konuşmaya teşvik etmek ve jinekolog ve diğer sağlık profesyonellerini, ilgili semptomlarla ilgili hasta şikayetlerini daha ciddiye almaya teşvik etmektir.

Semptomlara genel bakış


Endometriozis ile ilgili en yaygın semptom/sorun, sübjektif bir şey olan ve herkesin bunu farklı bir şekilde deneyimlediği kronik ağrıdır. Endometriozisi olan kişiler genellikle semptomlarının menstrüasyonun normal bir parçası olduğunu varsayarlar ve yardım aradıklarında genellikle normal adet semptomlarına aşırı tepki gösterdikleri için reddedilirler. Tüm bu durum daha fazla komplikasyona ve ağrılı ıstırabın uzamasına yol açar. Ancak bazı hastalarda bu tür semptomların olmaması ve infertilite tedavisi sürecinde endometriozis teşhisi konması, genel olarak ruh sağlığını etkileyebilecek bir durumdur.

Endometriozis, insanları hayatlarının en iyi yıllarında, eğitimi bitirmeleri, bir kariyere başlamaları ve sürdürmeleri, ilişkiler kurmaları ve belki de bir aileleri olması gereken bir dönemde etkiler. Bu insanların üretkenliklerinin etkilenmesi, sağlıkla ilgili yaşam kalitelerinin tehlikeye girmesi ve aile kurma şanslarının azalması, toplumun artık görmezden gelemeyeceği bir şeydir.

Kısırlığın en büyük nedenlerinden biri olan endometriozis, ancak bu, endometriozisi olan herkesin hamile kalamayacağı anlamına gelmez. Bazıları hamile kalabilirken bazıları da tıbbi müdahale ile hamile kalabilmektedir.

Genel popülasyonda endometriozis gelişme riskini veya hastalık saldırganlığının prognozunu bilmesek de, gelecek nesilde bu zayıflatıcı durumu önlemek için ciddi yatırımlar görmemizin zamanı geldi.