Mity / nieporozumienia

Porozmawiaj ze swoim ginekologiem


Rzeczywista częstość występowania endometriozy w populacji ogólnej jest nadal nieznana, częściowo ze względu na społeczną normalizację bólu i stygmatyzacji związanej z problemami menstruacyjnymi, a także z powodu braku informacji o tym, co może je powodować. Ponadto nakładanie się symptomatologii z innymi chorobami oznacza, że endometriozy nie można zdiagnozować wyłącznie na podstawie objawów. Dlatego, jednym z najważniejszych powodów podnoszenia świadomości na temat endometriozy jest zachęcanie pacjentek do mówienia o niej, a ginekologów i innych pracowników służby zdrowia do poważniejszego traktowania skarg pacjentów na związane z nią objawy.

Przegląd objawów


Najczęstszym objawem/problemem związanym z endometriozą jest przewlekły ból, który jest kwestią subiektywną i każdy doświadcza go w inny sposób. Osoby z endometriozą często zakładają, że ich objawy są normalną częścią menstruacji, a kiedy szukają pomocy, są zwykle odrzucane jako przesadnie reagujące na normalne objawy menstruacyjne. Cała ta sytuacja prowadzi do dalszych komplikacji i przedłużenia bolesnej agonii. Jednak nierzadko zdarza się, że niektóre pacjentki nie mają takich objawów i rozpoznaje się u nich endometriozę w trakcie leczenia niepłodności, co może mieć wpływ na ich ogólny stan zdrowia psychicznego.

Endometrioza dotyka ludzi w najlepszych latach ich życia, kiedy powinni kończyć edukację, rozpoczynać i utrzymywać karierę zawodową, budować relacje i być może założyć rodzinę. Społeczeństwo nie może już dłużej ignorować wpływu na produktywność tych osób, pogorszenie jakości życia związanej ze zdrowiem i zmniejszenie szans na założenie rodziny.

Endometrioza jest jedną z najczęstszych przyczyn niepłodności, ale to nie znaczy, że każda osoba z endometriozą nie może zajść w ciążę. Niektóre są w stanie począć, podczas gdy inne mogą zajść w ciążę dzięki interwencji medycznej.

Nadszedł czas, abyśmy poważnie zainwestowali w zapobieganie tej wyniszczającej chorobie w następnym pokoleniu, mimo że nie znamy ryzyka rozwoju endometriozy w populacji ogólnej ani prognozy agresji choroby.