Onderzoek

Kennis en competenties

FEMaLE is een door Open Science gedreven initiatief. Het is een interdisciplinair onderzoeks- en innovatieproject dat belanghebbenden uit verschillende gezondheidsgerelateerde gebieden met elkaar verbindt, waaronder:

    Universiteiten

    Onderzoeksinstituten

    MKB

    Het maatschappelijk middenveld

    en ziekenhuizen

 

Aanwezigheid van de experts en bedrijven uit verschillende delen van de waardeketen, van data- en IT-systeemexperts tot onderzoekers en specialisten in ziekenhuizen, geeft aan dat het consortium de benodigde kennis en competenties op een rijtje heeft om het project tot een succes te maken.

Interdisciplinariteit

Interdisciplinaire onderzoekers, ziekenhuizen, experts op het gebied van digitale oplossingen, leveranciers en actoren uit het maatschappelijk middenveld zullen oplossingen creëren die worden gedeeld door belangenbehartiging en verspreiding. Betrokkenheid van het publiek en de patiënt is cruciaal voor FEMaLE, aangezien de bruikbaarheid van de ontwikkelde technologie en de bereidheid om deze te gebruiken moet worden gegarandeerd, aangezien actieve betrokkenheid bij de technologie essentieel is voor het succes ervan.

Interdisciplinariteit en kennis van belanghebbenden zijn cruciaal bij het aanpakken van gezondheidsuitdagingen, waaronder een breed scala aan gebruikersbehoeften en -vereisten, ethische overwegingen, beveiligings- en privacykwesties. De betrokkenheid van belanghebbenden en kennis uit meerdere disciplines is dus van het grootste belang voor het succes van FEMaLE. Bovendien is actieve betrokkenheid van eindgebruikers, zoals patiënten en zorgverleners, noodzakelijk om een geoptimaliseerd en veilig gebruik mogelijk te maken van de hulpmiddelen voor klinische beslissingsondersteuning die tijdens het project zullen worden ontwikkeld.

Invloed

De onderzoeksactiviteiten, zoals het verzamelen en analyseren van gegevens, het identificeren van patronen en modellen, binnen FEMaLE zullen het wetenschappelijke nut en de waarde beogen. De uitvoeringsactiviteiten van de onderzoeksresultaten zullen dus een blijvende impact hebben op zowel directe als indirecte begunstigden. Deze activiteiten zullen naar verwachting gebaseerd zijn op realistische scenario's voor nieuwe gezondheids- en zorgpaden, en moeten multidisciplinair onderzoek omvatten waarbij gedrags-, sociologische, medische en andere relevante disciplines betrokken zijn.

Er is dringend behoefte aan uitgebreide en interdisciplinaire kaders, gebaseerd op een persoonsgerichte, holistische benadering, samen met meer onderzoek dat inzicht kan geven in de onderliggende biologie van de ziekte, nieuwe therapieën mogelijk maakt en bewijsmateriaal van hoge kwaliteit creëert om de zorg te helpen verbeteren. FEMaLE zal een alomvattend model ontwerpen, valideren en implementeren voor de detectie en behandeling van mensen met endometriose om gedeelde besluitvorming tussen de patiënt en de zorgverlener te vergemakkelijken. Het zal de levering van precisiegeneeskunde mogelijk maken en nieuwe ontdekkingen in de behandeling van endometriose stimuleren om nieuwe therapieën te leveren en de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.