Komunikacija igra ključnu ulogu na Sveučilištu u Edinburghu i to veliku.

U FEMaLe smo bili impresionirani mjerom u kojoj su istraživači ohrabreni da komuniciraju, slušaju Andrewa Hornea i budu inspirirani!