Mēs esam izstrādājuši un aizpildījuši pamata anketu un panākuši vienprātību par svarīgākajiem simptomiem, lai identificētu cilvēkus ar endometriozi. 

Mēs esam arī publicējuši savu pirmo pētījumu — uz reģistru balstītu pētījumu par slimnīcā diagnosticētas endometriozes izplatību, biežumu un ģeogrāfisko izplatību Dānijā.