Vi har utvecklat och fyllt i ett baslinjeformulär och nått konsensus om de mest relevanta symptomen för att identifiera personer med endometrios. 

Vi har också publicerat vår första studie, en registerbaserad studie om prevalens, incidens och geografisk spridning av sjukhusdiagnoserad endometrios i Danmark.