Warning: Creating default object from empty value in /html/female/wordpress/wp-content/plugins/bezel-addons/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
FEMaLe partneru akcents – Rīgas Tehniskā universitāte – FEMaLe

Mēs esam lepni iepazīstināt ar mūsu nākamo partneri, Rīgas Tehniskā universitāte, RTU!

Rīgas Tehniskās universitātes Viedo datortehnoloģiju institūts apvieno akadēmisko un pētniecisko darbību starpdisciplinārās jomās, tostarp informācijas tehnoloģijas medicīnas lietojumos.

Datorvadības un datortīklu katedrā ir tehniskās vadības un vadības pieredze zinātniskos projektos, galvenokārt medicīnas jomā. Komandas locekļiem ir zināšanas mašīnmācībā, datora attēlu analīzē, sistēmas arhitektūrā un elektronisko ierīču projektēšanā.

Katru jomu pārstāv vadošais pētnieks ar zinātnisku un praktisku pieredzi attiecīgajā jomā. Piesaistīto zinātnieku pieredzi apliecina publikācijas, dalība projektos, aizstāvētie promocijas darbi, patentu un akadēmiskā darbība. 

Universitātē ir nepārtraukta studentu plūsma, kas vēlas dot savu ieguldījumu praktiskajā pētniecībā. Komandas dalībnieki aktīvi darbojas arī ārpus universitātes, veicot mašīnmācības projektus privātiem uzņēmumiem.

Vairāk par Rīgas Tehnisko universitāti lasiet mūsu sadaļā Partneri šeit.