Warning: Creating default object from empty value in /html/female/wordpress/wp-content/plugins/bezel-addons/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
FEMaLes partnerhöjdpunkt – Riga Technical University – FEMaLe

Vi är stolta över att presentera vår nästa partner, Riga tekniska universitet, RTU!

Institutet för smart datorteknik vid Riga tekniska universitet kombinerar akademisk och forskningsverksamhet inom tvärvetenskapliga områden, inklusive informationsteknik i medicinska tillämpningar.

Institutionen för datorstyrning och datanätverk har erfarenhet av tekniskt ledarskap och ledning i vetenskapliga projekt främst inom medicinskt område. Teammedlemmar har kunskaper inom maskininlärning, datorbildanalys, systemarkitektur och design av elektroniska enheter.

Varje område representeras av en ledande forskare med vetenskaplig och praktisk erfarenhet inom sitt respektive område. De inblandade forskarnas erfarenhet bekräftas av publikationer, deltagande i projekt, försvarade doktorsavhandlingar, patent och akademisk verksamhet. 

Universitetet har ett konstant flöde av studenter som är villiga att bidra i praktisk forskning. Teammedlemmar är också aktiva utanför universitetet genom att utföra maskininlärningsprojekt för privata företag.

Läs mer om Riga Technical University i vår Partners-sektion här.