Sådan gør du sundheds- og plejesystemer mere effektive: 

 1. Innovation 
 2. Data 
 3. Nye teknologier 
 4. Tjenester 
 5. Ejerskab af borgerdata

EU forventer: 

Forslagene skal indeholde: 

 1. Innovative IKT-løsninger via data, 
 2. Dataanalyse,
 3. Avancerede eller nye digitale teknologier, 
 4. Tjenester, 
 5. Produkter, 
 6. Organisatoriske ændringer, 
 7. Borgernes dataejerskab

Det førte til mere effektive sundheds- og plejesystemer. Forslagene bør omfatte validering/demonstration af gennemførligheden af modeller, teknologier og scenarier. 

KVINDER vil: 

Levering og gennemførlighedstest 

 1. Mobil sundhedsapp til mennesker med endometriose 
 2. Tre værktøjer til klinisk beslutningsstøtte (CDS) til sundhedsudbydere (risikostratificering, multimarkørsignatur og ikke-invasiv diagnostik)
 3. Computervision-baseret softwareværktøj til augmented reality-styret operation af endometriose i realtid.