Uključujući dionike.

Vaš projekt to vjerojatno čini. U slučaju da je vaš projekt na blagoj strani uključujući dionike, možda vam ovaj alternativni pogled na brdalicu može pomoći da vas uvjeri da počnete!

Ako vas ne uvjerava, onda je ovo samo glupi prosinački post koji kaže da FEMaLe uvjerava, dok u potpunosti priznaje da uvijek možemo još bolje 🙂

EU očekuje:
Angažman dionika trebao bi biti dio dizajna istraživanja za agilni pristup kako bi se osiguralo zadovoljenje relevantnih potreba korisnika i prihvaćanje rješenja od strane korisnika. Treba u potpunosti voditi računa o etičkim i pravnim aspektima, npr. zaštiti podataka, privatnosti i sigurnosti podataka.

FEMaLe će:
Iskoristite pristup usmjeren na pacijenta uz opsežnu suradnju među disciplinama kako biste transformirali velike podatke u personalizirani put zdravlja i skrbi koji osnažuje osobe s endometriozom da doprinesu smanjenju rizika, prevenciji i ciljanoj intervenciji.