Sidosryhmät mukaan lukien.

Projektisi todennäköisesti tekee sen. Jos hankkeesi on sidosryhmien kevyellä puolella, tämä vaihtoehtoinen kielenkierrätys voi ehkä auttaa vakuuttamaan sinut aloittamaan!

Jos se ei vakuuta sinua, tämä on vain typerä joulukuun postaus, jossa sanotaan, että FEMaLe vakuuttaa, että voimme silti aina tehdä paremmin 🙂

EU odottaa:
Sidosryhmien osallistumisen tulisi olla osa tutkimussuunnitelmaa, jolla varmistetaan ketterän lähestymistavan varmistaminen, että asiaankuuluvat käyttäjien tarpeet täyttyvät ja ratkaisut saavat käyttäjien hyväksynnän. Eettiset ja oikeudelliset näkökohdat, kuten tietosuoja, yksityisyys ja tietoturva, olisi otettava täysimääräisesti huomioon.

NAINEN tulee:
Hyödynnä potilaskeskeistä lähestymistapaa ja laajaa yhteistyötä eri tieteenalojen välillä muuttaaksesi big data henkilökohtaiseksi terveydenhuolto- ja hoitopoluksi, joka antaa endometrioosia sairastaville henkilöille mahdollisuuden osallistua riskien lieventämiseen, ennaltaehkäisyyn ja kohdennettuihin toimenpiteisiin.