Od ukupno 13 sažetaka na kojima će FEMaLe prezentirati #WCE2023 Iznimno smo ponosni što će FEMaLe's WP3 predstaviti preliminarne rezultate početkom svibnja 👇

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sažetak 1:
Korak bliže stvarnoj prevalenciji endometrioze:
Rezultati Delphi studije

Sažetak 2:
Endometrioza:
Posljedice zakašnjele dijagnoze