Av de totalt 13 abstracts som FEMaLe kommer att presentera vid #WCE2023 vi är oerhört stolta över att FEMaLes WP3 kommer att presentera preliminära resultat i början av maj ????

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 1:
Ett steg närmare den verkliga prevalensen av endometrios:
Resultat av en Delphi-studie

Sammanfattning 2:
Endometrios:
Konsekvenser av försenad diagnos