juli 2021

I overensstemmelse med instrukserne fra minister prof. dr. Miklós Kásler håndterer ministeriet spørgsmål som f.eks. infertilitet, kunstig befrugtning samt diagnosticering og behandling af endometriose på en kompleks måde.

Ministeriet arbejder sammen med faglige bestyrelser og udvalg for at sikre, at det på sigt har de menneskelige ressourcer og moderne udstyr med international erfaring til at forbedre livskvaliteten for titusindvis af kvinder.

Der går 4,5 år mellem symptomernes opståen og den endelige diagnose i Ungarn. Vi vil gerne forkorte den fire et halvt års ventetid endnu mere, så folk hurtigst muligt kan få den rette pleje. Med indførelsen af sundhedsvæsenets juridiske status er der en klar adskillelse mellem privat og offentlig sundhedspleje.
Vi vil gerne understrege, at socialforsikringspatienter, der benytter offentlig pleje, i alle tilfælde skal behandles gratis af offentlige institutioner. Inden for det offentlige plejesystem kan enhver institution vælges, og den kompetente regionale institution må ikke afvise patienter, der henvender sig hertil.

Hvad bliver der gjort for endometriose i dit land? Lad os vide!