Heinäkuu 2021

Ministeri prof. tohtori Miklós Káslerin ohjeiden mukaisesti ministeriö käsittelee asioita, kuten hedelmättömyyttä, keinosiemennysprosessia sekä endometrioosin diagnosointia ja hoitoa kompleksisesti.

Ministeriö tekee yhteistyötä ammatillisten lautakuntien ja komiteoiden kanssa varmistaakseen, että sillä on pitkällä aikavälillä henkilöstöresurssit ja nykyaikaiset kansainvälisen kokemuksen omaavat laitteet parantaakseen kymmenien tuhansien naisten elämänlaatua.

Unkarissa oireiden ilmaantumisen ja lopullisen diagnoosin välillä kuluu 4,5 vuotta. Haluamme lyhentää tätä neljän ja puolen vuoden odotusaikaa entisestään, jotta ihmiset voivat saada oikeaa hoitoa mahdollisimman pian. Terveyspalveluoikeudellisen aseman käyttöönoton myötä yksityinen ja julkinen terveydenhuolto eroavat selvästi toisistaan.
Haluamme korostaa, että julkista hoitoa käyttävien sosiaalivakuutusten piiriin kuuluvien potilaiden tulee aina olla maksutta julkisissa laitoksissa. Julkisessa hoitojärjestelmässä voidaan valita mikä tahansa laitos, eikä toimivaltainen alueellinen laitos saa kieltäytyä siihen hakeutuvista potilaista.

Mitä maassasi tehdään endometrioosin torjumiseksi? Kerro meille!