Sudjelovanje u projektu FEMaLe nosi s sobom i odgovornosti.

Što može ponuditi udruga pacijenata s endometriozom kao što je TIEF – i možda jednako važno, kako mogu potaknuti udruge pacijenata diljem svijeta?