Att delta i FEMaLe-projektet kommer med ansvar.

Vad kan en endometriospatientförening som TIEF erbjuda – och kanske lika viktigt, hur kan de inspirera patientföreningar runt om i världen?