Účast v projektu FEMaLe s sebou nese zodpovědnost.

Co může sdružení pacientů s endometriózou, jako je TIEF, nabídnout – a co je možná stejně důležité, jak mohou inspirovat sdružení pacientů po celém světě?