Účasť na projekte FEMaLe so sebou prináša aj povinnosti.

Čo môže ponúknuť združenie pacientov s endometriózou, ako je TIEF – a čo je možno rovnako dôležité, ako môžu inšpirovať združenia pacientov na celom svete?