Vytvorili sme kanál, ktorý zahŕňa objavenie vysoko rizikových kombinácií genotypov, replikáciu kombinácií genotypov a výpočet skóre rizika endometriózy.