Mesiac povedomia o endometrióze sa skončil, ale bolesť, ktorú endometrióza spôsobuje, nie, takže stále tu zdieľame otázky, ktoré majú dánske ženy.