Professor Philippa Saunders

FmedSci, FRSE, professor vid University of Edinburgh

Om Philippa

Philippa Saunders är en biomedicinsk forskare och professor i reproduktiva steroider vid University of Edinburgh. Hennes primära forskning är inriktad på att förbättra vår förståelse av effekterna av könssteroider på reproduktiva och andra system. Hon är meddirektör för EXPPECT (Excellence in Pelvic Pain and Endometriosis Care and Treatment) Center som utvecklar nya behandlingsparadigm för att behandla neuroinflammatorisk smärta hos kvinnor med endometrios. Hennes forskning drar nytta av omfattande samarbeten med kliniska och upptäcktsforskare samt de som arbetar inom den kommersiella sektorn.

Relevant utdata

Saunders PTK och Horne AW. (2021) Endometrios: etiologi, patobiologi och terapeutiska framtidsutsikter. Cell. 184(11):2807-2824. doi: 10.1016/j.cell.2021.04.041.
Gibson DA, Collins F, De Leo B, Horne AW, Saunders PTK. (2021) Peritoneal makrofagfenotyp korrelerar med smärtpoäng hos kvinnor med misstänkt endometrios. Reproduktion och fertilitet. 2: 47–57. doi.org/10.1530/RAF-20-0072