Profesorka Philippa Saundersová

FmedSci, FRSE, profesor na University of Edinburgh

O Filipke

Philippa Saunders je biomedicínska vedkyňa a profesorka reprodukčných steroidov na University of Edinburgh. Jej primárny výskum je zameraný na zlepšenie nášho chápania vplyvu pohlavných steroidov na reprodukčné a iné systémy. Je spoluriaditeľkou centra EXPPECT (Excellence in Pelvic Pain and Endometrosis Care and Treatment), ktoré vyvíja nové liečebné paradigmy na liečbu neurozápalovej bolesti u žien s endometriózou. Jej výskum ťaží z rozsiahlej spolupráce s vedcami z oblasti Clinical and Discovery, ako aj s tými, ktorí pracujú v komerčnom sektore.

Príslušný výstup

Saunders PTK a Horne AW. (2021) Endometrióza: etiológia, patobiológia a terapeutické vyhliadky. Bunka. 184(11):2807-2824. doi: 10.1016/j.cell.2021.04.041.
Gibson DA, Collins F, De Leo B, Horne AW, Saunders PTK. (2021) Fenotyp peritoneálneho makrofágu koreluje so skóre bolesti u žien s podozrením na endometriózu. Reprodukcia a plodnosť. 2: 47-57. doi.org/10.1530/RAF-20-0072