Katarina Đokić

Kommunikationsstrateg på Web Bay

Om Katarina

Katarina har mer än 6 års erfarenhet som projektledare och kommunikationsstrateg. Hon har framgångsrikt tillämpat spridnings- och kommunikationsstrategier för olika EU-finansierade projekt relaterade till industrier för mänskliga rättigheter, mångfald och hälsa och var en del av multinationella konsortium.
Hon översätter sin erfarenhet av att använda EU-projekts uppförandemetoder till Web Bays interna projekt, ser till att de är samordnade och fungerar som en länk mellan kundens team och utveckling. Hon tillhandahåller konsulttjänster för bästa praxis inom projektcykeln och ser till att kundens vision omsätts i slutprodukten.

Relevant utdata

Cycle Highways Innovation for smarter People Transport and Spatial Planning (CHIPS)-projekt – kommer att utveckla och främja cykelmotorvägar som en effektiv och kostnadseffektiv lösning med låga koldioxidutsläpp för pendling till och från urbana arbetsplatser. CHIPS kommer att visa att, särskilt i kombination med det växande antalet e-cyklar, kan innovation på motorvägar effektivt få pendlare ur sina bilar.

 

Aviation Noise Impact Management through Novel Approaches (ANIMA) projekt – är ett EU-finansierat projekt i ständig utveckling, som handlar om en global fråga som påverkar tusentals människor som bor runt flygplatser – flygbuller. ANIMA strävar efter att förbättra livet för människor som direkt påverkas av flygbuller runt Europas stora flygplatser. Den viktiga delen av projektet är att få kontakt med intressenter och experter under hela processen för att säkerställa relevanta och aktuella lösningar och verktyg.

För båda projekten var Web Bay en kommunikations- och spridningskonsult och hjälpte till med deras webbnärvaro och digitala leveranser. Vi ingick i utvecklingen av Cycle Highway Manual, som syftar till att vara en hjälp för proffs som sysslar med planering, design, konstruktion, försäljning, underhåll, övervakning eller utvärdering av cykelvägar.